Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten
16/10 Bewerkte artikels
· 23:47 Losse artikels - Spelling en Uitspraak - IPA
15/10 Bewerkte artikels
·23:16 Losse artikels - Spelling en Uitspraak - IPA

Citaat Marc Reynebeau over Nederlands

Het is volstrekt logisch dat een van de grootste debatten in de eerste decennia van het flamingantisme over de normering van de taal ging. Ze moest een oplossing bieden voor de pijnlijke realiteit dat het Vlaams alleen een verzameling dialecten was en de volkstaal als zodanig dus niet eens bestond. Dat zootje dialecten kon onmogelijk de functies vervullen die de culturele elite ervoor ambieerde. In de eerste plaats bestond een behoefte aan normering opdat de taal het instrument van de drukpers zou knnen zijn. Omgekeerd zou de literatuur dan [...] de kracht en de [...] praktische bruikbaarheid van de taal aantonen.

 

Dat moest bewezen worden, omdat het om een uitgevonden, tevoren niet bestaande taal ging, geconstrueerd op basis van keuzen. Ze moest de bestaande dialecten overkoepelen, er moest gekozen worden tussen een eigen, nog in elkaar te knutselen standaard of de overname van de Nederlandse, anderen dachten er zelfs over om ze om te vormen tot een subtaal van het Hoogduits.

Het klauwen van de leeuw, 1995
26/09 Bewerkte artikels
· 09:49 Losse artikels - Grammatica - "Om te"

Citaat Rudi Vranckx spreekt Vlaams ...

 • daar zal het minst gemakkelijk ne kogel doorkomen
 • daar moete zitten
 • als die aan di kant van den auto zitten
 • we gaan der van uit da' ge bij de zjuste zit
 • we zijn al in Irak rondgetrokken meh een valies meh droge koekskes
 • dan was 'em beter doorgegaan meh' z'n oorlogsverslaggeving
 • dees was een goed alternatief
n, De Laatste Show, 22 september 2010
21/09 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Regionale verschillen 14:53
19/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Verkleinwoorden 00:56
 
Site nieuws

Gene zever

Donderdag 16 september 2010 | Krommenaas

Langs d'autostrades verschijnen panelen met de slogan "GENE ZEVER". Een klein maar schoon voorbeeld van geschreven Vlaams:

 • zever is mannelijk
 • gen gebruikt d'alternatieve verbuiging
 • de mannelijke vorm van geen is dus gene[n].
 • aangezien zever ni meh ne klinker of een b, d, h of t begind word d'eind-[n] hier ni toegevoegd en is de vorm dus gene.

 

't Is maar en woordsje, maar 't is toch een bemoedigend teken des tijds da 't gebruikt word op affiches - da' zou vroeger ni waar geweest zijn. Idem meh namen van TV-programma's gelijk "De jaren stillekes" en "Goesting".

 
13/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Bommen binnen 22:01
12/09 Bewerkte artikels
·West-Vlaams: Verkleinwoorden 21:07
· West-Vlaams: Uitspraak en spelling 13:30
09/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Ottoradio 18:37
08/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Badboy ip ne velo 17:01
04/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Over mij (te g'raken) 09:43
02/09 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Zwembad 18:53
29/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: De man van 31 15:10
· West-Vlaams: Caravan 15:04
· West-Vlaams: Niemand 15:00
· West-Vlaams: Dunderdagnacht 14:52

Citaat Dimitri Verhulst over Nederlands

(Humo) De kleur van je proza is zeer Vlaams. Je schrijft liever 'teljoor' dan 'bord'.

(DV) In het gewone leven gebruik ik ook teljoor, al spreek ik het anders uit dan het daar staat. Om waarachtig te schrijven, schrijf ik zoals ik gebekt ben. Ik ga steigeren als een corrector van een Nederlandse uitgeverij mij probeert te verbieden om het over een tas koffie te hebben. Van de zes miljoen Vlamingen zal alleen een bescheten half percent het over een kopje koffie hebben. Wie eigent zich dan het recht toe om te beweren dat een tas een kopje moet zijn? Voor 'Godverdomse dagen...' heb ik dan ook een Vlaamse professionele meelezer geist - daardoor weet ik nu dat er eigenlijk geen verschil is. Ik word baldadig als die Nederlanders me beknotten in mijn vrijheid van schrijven: dan ben ik zelfs geneigd om het over een sportkabas te hebben in plaats van over een sporttas - van sporttas willen die Hollanders eigenlijk 'weekendtas' maken. Maar goed, die correctors verslijten doorgaans snel. Het zijn niet zelden pas afgestudeerde streberkes die vooral hun broodheer, de uitgever, willen tonen hoe goed ze de Nederlandse taalkunde wel beheersen, en hoe virtuoos ze werkwoorden kunnen vervoegen.

Humo, Augustus 2010
27/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Ik bin moe 17:33
25/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: De man van 31 10:48
21/08 Bewerkte artikels
· Algemeen Vlaams: OTT - Athematische werkw. 11:59
20/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Zwembad 13:53
Pagina's: 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 16