Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

Citaat Bart De Wever spreekt Vlaams ...

 • gade gij antwoorden?
 • is da ni diê zanger?
 • 'k luister 'kik veel naar de radio
één, De Allerslimste Mens, 6 januari 2010
28/12 Bewerkte artikels
· 20:07 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels

Citaat Martine Tanghe over Nederlands

[Mathilde] heeft inderdaad een, euh, Frans accent, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat je mag horen dat iemand, euh, Franstalig is. Ze spreekt heel mooi. Ze spreekt, euh, heel verzorgd, en ze heeft ook een, 'n heel grote weg afgelegd. Ik vind dat, euh, veel Franstaligen daar een, euh, 'n voorbeeld kunnen aan nemen, en veel, veel Vlamingen trouwens ook, want Mathilde spreekt absoluut geen tussentaal. Ze spreekt heel verzorgd en correct Nederlands. commentaar

De Ochtend, 28 december 2010
12/12 Bewerkte artikels
· 21:13 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels
 
Site nieuws

Nederlands en Vlaams zijn verschillende talen

Zondag 12 december 2010 | stijfvreter

 

 

Citaat Frans Debrabandere over Vlaams

Taal evolueert, dat is nu eenmaal zo. En dus is het logisch dat ook dialect evolueert en langzaam verdwijnt. Dat merk ik ook tijdens het schrijven van mijn boeken. Daar staan dialectwoorden in die vandaag niet meer gebruikt worden. Dat kan je jammer vinden, maar er is helaas niets aan te doen. Maar weet je wat ik vooral erg vind? Dat al die sappige dialecten stilaan plaats maken voor een soort tussentaaltje. Daar krullen mijn tenen van. Zo'n tussentaal is noch mossel noch vis. Ofwel spreek je dialect, ofwel spreek je algemeen Nederlands. Maar iets tussen de twee, zoals je tegenwoordig steeds vaker hoort op radio en televisie: nee, dat vind ik niet kunnen.

Nieuwsblad.be, 2 december 2010
07/12 Bewerkte artikels
· 11:55 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels
06/12 Bewerkte artikels
· 13:14 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels
 
Site nieuws

Stereotiepe weinig doordachte opinie

Maandag 6 december 2010 | Grytolle

FRANS DEBRABANDERE ZOEKT HERKOMST BRABANTSE WOORDENSCHAT 'Logisch dat dialect langzaam maar zeker verdwijnt'

 

Vraag is hoe lang het zal duren eer de boeken van Debrabandere echte museumstukken worden. Want taalkundigen over heel het land - en zelfs de taalkundigen van Unesco - trokken al aan de alarmbel: het dialect is met uitsterven bedreigd. Steeds minder jongeren kunnen zich vandaag de dag nog uitdrukken in hun streektaal. Als dat zo blijft evolueren, behoren de Vlaamse dialecten binnenkort tot het verleden. 'Dat kan je niet tegenhouden', meent Debranbandere. 'Taal evolueert, dat is nu eenmaal zo. En dus is het logisch dat ook dialect evolueert en langzaam verdwijnt. Dat merk ik ook tijdens het schrijven van mijn boeken. Daar staan dialectwoorden in die vandaag niet meer gebruikt worden. Dat kan je jammer vinden, maar er is helaas niets aan te doen. Maar weet je wat ik vooral erg vind? Dat al die sappige dialecten stilaan plaats maken voor een soort tussentaaltje. Daar krullen mijn tenen van. Zo'n tussentaal is noch mossel noch vis. Ofwel spreek je dialect, ofwel spreek je algemeen Nederlands. Maar iets tussen de twee, zoals je tegenwoordig steeds vaker hoort op radio en televisie: nee, dat vind ik niet kunnen.'

 

Taalzuivering in Vlaanderen 7x

Blogbericht van Grytolle | Vrijdag 3 december 2010
 Lezen!

Citaat Sabine Vandeputte i.v.m. Nederlands

Daar stond ik met m’n mooie Nederlands. Als ik iets zei, keken ze vagelijk in mijn richting. Sommigen zag ik aandachtig naar m’n mond kijken. Ze probeerden zowaar te liplezen want ik sprak natuurlijk veel te zacht. Ik hoorde mezelf correcte volzinnen produceren met volledige woorden maar voelde me tegelijk teruggeflitst naar de jaren 50. Voor hen sprak ik als een omroepster in zwart-wit.

Vrt.be, 29 november 2010
20/11 Bewerkte artikels
· 22:54 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels
 
Site nieuws

Nederlandse taalunie richt jongerenraad op

Zaterdag 20 november 2010 | stijfvreter
 

Citaat Hugo Claus over Vlaams

Ik hoop dat het Vlaams en het Noord-Nederlands uit elkaar groeien. De taal heeft er alleen maar belang bij dat zij zo rijk en zo veelvoudig mogelijk wordt. Ik zou elementen in de taal willen brengen die zelfs grammaticaal onjuist zijn en alle gallicismes, alle germanismes, om het op te blazen. In de kwantiteit kan de kwaliteit liggen. Naarmate men verschraalt zijn de kansen op een reële, ruime expressie kleiner.

Noord-Zuid, 22 december 1978
19/11 Bewerkte artikels
· 23:23 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels
 
Site nieuws

"Sms-taal is bijna een vorm van poëzie"

Vrijdag 19 november 2010 | stijfvreter

http://www.deredactie.be/permalink/1.907922

 

"Er voltrekt zich een interessante evolutie. Schrijven was op een bepaald moment "uit", nu gebeurt het weer volop, en in allerlei nieuwe vormen. Chatten, bloggen, twitteren, mailen, sms'en... Mensen zijn weer meer met taal bezig, er wordt plots weer meer geschreven. Vanuit taalstandpunt kan je die evolutie alleen maar toejuichen" - zo horen we het ook eens van een ander!

 
 
Site nieuws

Tussentaal op Facebook (2x)

Vrijdag 19 november 2010 | stijfvreter

Tussentaal zit net als de Queen of England op Facebook, en zelfs in duplo! Blijkbaar zijn er 2 pagina's over Belgisch-Nederlands en/of (Verkavelings)vlaams:

 

http://www.facebook.com/pages/Belgisch-Nederlands-is-geen-dialect-of-tussentaal-maar-ook-standaardtaal/321647395466

 

http://nl-nl.facebook.com/pages/Tussentaal/115935915083582

 
17/11 Bewerkte artikels
· 21:23 Algemeen Vlaams - Beschouwingen - Externe artikels

Citaat Klaas Vantornout spreekt Vlaams ...

 • da hebde goe' gezien
 • ik heb zjust e toerke gedaan
één, veldrit Niel, 11 november 2010

Citaat Marc Reynebeau over Vlaams

Behalve door het oprukkende Engels, komt het standaard Nederlands ook in het gedrang door de opmars van de tussentaal. Denk maar aan het 'Gene zever' waarmee de overheid de speekseltest voor het opsporen van drugsgebruik propageert, of het 'Merci om trager te rijden' van het Antwerpse stadsbestuur.

 

Dat alles is slechts zo erg als men het zelf wil vinden. Feitelijkheden kunnen banaal of minder banaal zijn, al naargelang de symbolische betekenis waarmee ze worden geladen of de emblematische functie die eraan wordt toegeschreven. En zo kreeg het Nederlands in Vlaanderen een ruimere betekenis dan alleen die als communicatief vehikel: omdat het een element werd in de constructie van de identiteit. En met symbolen is het altijd voorzichtig omspringen.

 

In tijden waarin de Vlaamse volkstaal maatschappelijk niet bepaald meer ter discussie staat, komt er minder - symbolische - druk te liggen op dat Nederlands. Omdat Vlaanderen politiek, cultureel of economisch niet bijzonder veel meer te bewijzen heeft, komt ruimte vrij waarin variëteit en heterogeniteit beter getolereerd kunnen worden.

 

En dat geldt ook voor het taalgebruik, zowel privé als officieel. Nu de Vlaamse emancipatie niet langer de oude norm van het 'algemeen beschaafd Nederlands' meer hoeft te hanteren, kunnen zoveel taalvarianten worden gedoogd als de taalgebruikers zelf kiezen, ook dialect of tussentaal, zelfs al gaat het in feite om Engels, zoals in de naam van die nieuwe financiële waakhond, of desnoods om koeterwaals.

 

Al is dat voor nieuwkomers natuurlijk wel een probleem. Zij krijgen op school de autochtone taal aangeleerd die ze op straat niet te horen krijgen, ook niet bij autochtonen. Het schoolse Nederlands wordt zo hun derde taal, naast hun eigen moedertaal en het regiolect dat ze op de speelplaats, op straat, in de winkel of op 'Gene zever'-aanplakborden gebruikt zien en horen.

Standaard.be, 10 november 2010

Citaat Herman Van Rompuy spreekt Vlaams ...

 • ik ben den enige
 • da's mijnen oudste
 • krijg ekik een glas?
 • ge zie' dad ook ni aankomen
 • meh' veel gewetensproblemen
 • ik ben misschien den enige dien ooit gezegd heeft: zoekt iemand anders
 • maar dad is nu voorbij
 • 'k heb den indruk da' die mensen weten wa' ze doen
 • ni slecht
 • die weet ni waarover da' da' ga
 • ge hebt der eigenlijk ene gezien
 • ik heb al warm g'eten
 • ik ga vanavond nog meh' den hond wandelen
 • da' ge twee ure kunt wegzijn
 • 'k heb de zee den eerste keer gezien in '56
 • dien dag was 't zo kalm
één, God en klein Pierke, 9 november 2010
18/10 Bewerkte artikels
· 22:06 Losse artikels - Spelling en Uitspraak - IPA
17/10 Bewerkte artikels
· 20:53 Losse artikels - Spelling en Uitspraak - IPA
Pagina's: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 16