Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten
09/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Ottoradio 23:54
· West-Vlaams: Voyeur Superieur 23:23
07/08 Bewerkte artikels
· Algemeen Vlaams: De uitgangen -e en -en 12:29
06/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Geslacht in 't Brugs 23:16
· West-Vlaams: Lidwoorden 02:09
·West-Vlaams: Zwembad 00:57
05/08 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Regionale verschillen 22:57
02/08 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: Caravan 16:28
· Losse artikels: Regionale verschillen 00:16
01/08 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Regionale verschillen 23:59
 
Site nieuws

Dialect op de VRT mag! (vindt de Vlaming)

Maandag 21 juni 2010 | Doederik

Volgens een grote meerderheid (63 procent) van de Vlamingen mag er in fictie en entertainmentprogramma's op de VRT dialect gesproken worden.

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=762RJQK7

 

Gijngs 1x

Blogbericht van Grytolle | Maandag 14 juni 2010
 Lezen!
 
Site nieuws

Moeten we dringend opnieuw leren klappen?

Donderdag 20 mei 2010 | Grytolle

Dankzij de Manke Usurpator dees artikel tegengekomen.

 

De beschrijving van den bijval na Van Istendaels voordracht lijkt mij ni helemaal in orde. Het applaus kwam mij tamelijk beleefd voor, slechts nen enkele zot (dieje bij zo'n gelegenheid vaneigens erbij is) leek echt enthousiast.

 

Hendrickx' speech was wel heel genuanceerd en goe, al betwijfel ik of de reactie van die dame in 't publiek representatief was.

 

Tenslotte slaad de vergelijking tussen de artisten den bal even mis. Weliswaar zingen de Fixkes in een paar liekes op hunne laatste cd inderdaad in een Kempisch gekleurd Verkavelingsvlaams, maar op hun eerste plaat helemaal ni. Daar ging het om puur dialect, en in Kvraagetaan is het nog uitgesprokener dan in de andere nummers. Een paar vormen die in 't oog springen:

 

lifde, met verkorte ie, in plaats van "liefde"

voerdes (korte oe), in plaats van "verder"

plots, in plaats van "plaats"

aai, in plaats van "had", wa' z'in hun ander liekes altijd gebruiken

 

En welke niet-Antwerpenaar verstond dees regels moeiteloos?

bedzak soai beh 't (h)em (h)akke-moai

(zo vatte ik het dus zelf eerst op: bedzak saai, bij 't hemd hakke-maai)

ik stop ermee, wad is m'n schoai?

 

bet z'a 'k z'aai bet 'em a 'k 'em aai = bijt ze als ik ze aai, bijt 'em als ik 'em aai

ik stop ermee, wad is m'n schaai = ik stop ermee, wad is m'n schade?

 

De rest van het lieke gebruikt algemeen-Antwerpse dialectvormen in plaats van Verkavelingsvlaamse, behalve "ambitie", dad "ambiesen" had moeten zijn. Hier vinde den helen tekst. Vergelijkt 'em is met den deze van op hunne laatsten album: Zjust lek in de film, waar het dialectgehalte z'neigen beperkt tot d'uitspraak en den overgang van korte o in korte oe. Ook met de meest tussentalige liekes van Mira en Hannelore (waar er bijna geen AN-alternatieven gebruikt worden, in tegenstelling tot in andere nummers, vooral tot andere van Mira): Op den openbare weg (laat ons haar efkes uw regen en uwe lucht vergeven) respectievelijk Med uw ogen toe.

 

Om het gebruik maken van de nieuwspostfunctie te verantwoorden:

We moeten ten dele inderdaad dringend opnieuw leren klappen, want het Hollandsgehalte stijgd op zowel het gebied van woordenschat als op da' van verbuiging

 
 
Site nieuws

Het nijlpaard

Maandag 17 mei 2010 | Krommenaas

Toevallig tegengekomen: Het Nijlpaard van Eric De Volder, nen tekst helemaal in 't Vlaams geschreven, meh alle elementen die we hier beschrijven. Soms wa' gewild overdreven denk ik, en misschien alleen in 't Vlaams omda 't "volks" moet zijn, maar toch verfrissend om te zien!

 
13/05 Bewerkte artikels
· West-Vlaams: De verbuiging van en en gen 22:33
12/05 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Regionale verschillen 17:17

Citaat Stijn Meuris over Nederlands

Als ik hoor hoe ik vroeger soms zong - zo half tegen die Hollandse grens aan - dan denk ik: 'Meuris, what were you thinking?' Tja, vooral niks, eigenlijk.

Humo, 16 maart 2010
 
Site nieuws

Vlaams @ Universiteit Antwerpen

Zaterdag 8 mei 2010 | Krommenaas

Op den 18e en de 19en oktober worden aan d'Universiteit Antwerpen twee studie- en discussiedagen gehouden over het "Verkavelingsvlaams". Uit d'aankondiging:

 

Het Verkavelingsvlaams wordt gewoonlijk betreurd, verketterd en bestreden. [...] De meeste taalkundigen lijken in het begrip Verkavelingsvlaams een stout synoniem voor tussentaal te hebben herkend, een term die in de laatste jaren opgeld maakt in het variatielingustisch onderzoek naar substandaardisering (zeg maar: de opkomst van een Vlaamse taal die niet de status van een standaard bezit, maar waarvan de functionaliteit veel groter blijkt dan die van dialecten). Maar of tussentaal en Verkavelingsvlaams precies hetzelfde zijn weten ook taalkundigen niet, en evenmin waarom net Verkavelingsvlaams als term zoveel bijval heeft geoogst. Het debat over Verkavelingsvlaams is daardoor goeddeels blijven hangen in de sfeer van ideologie, opinievorming en bovenal hoogoplaaiende emotie. In 2003 moest Roland Willemyns in Het verhaal van het Vlaams concluderen: Wat Verkavelingsvlaams precies is, daar heeft men eigenlijk [] nog nooit een antwoord op gegeven (p. 362).

 

Om de even gehate als succesvolle usurpator beter te leren kennen, organiseren we aan de Universiteit Antwerpen op 18 en 19 oktober 2010 twee studiedagen. We kijken uit naar taalkundige beschrijvingen en ontledingen van het Verkavelingsvlaams, maar willen de discussie verruimen en verwelkomen in het bijzonder onder meer ook sociologisch, cultuurhistorisch, literatuurwetenschappelijk, taalpedagogisch, (taal)politicologisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek. Een kruisbestuiving van disciplines lijkt ons noodzakelijk om te kunnen achterhalen wat het Verkavelingsvlaams is, welke fenomenen ermee worden bedoeld, waar het vandaan komt, waarom het wordt verfoeid, op welke manieren erover wordt gesproken, wie het spreekt of schrijft en waarom.

 

Wij spreken hier liever van Algemeen Vlaams maar voor de rest juichen we dees initiatief natuurlijk toe! D'organisatoren houden nen interessanten blog over het Vlaams bij met den interessante naam De Manke Usurpator.

 
21/04 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Verschillen AN-Vlaams 19:53
 
Site nieuws

De slabbekes van n

Woensdag 14 april 2010 | Kletskop

In januari gaf de VRT slabbekes weg om TV-kanaal n te promoten, daarvan zijn er nu foto's. We stellen verheugd vast dat hetzelfde instituut dat de tussentaalcampagne bedacht om d'uitroeiing van het Vlaamse taalgebruik te propageren zich op deze slabbekes zelf van het Vlaams bediend, met opschriften als:

 • ik zen nogal ne keirel h
 • voor mij nen dagschotel (lijkt me wel fout)
 • met mij kunde lachen h?
 
05/04 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Verschillen AN-Vlaams 23:09

Citaat Roger De Vlaeminck spreekt Vlaams ...

 • daar moet j'altijd rekening mee houden he, da' diene Charel wederkeert.
 • ik voelde mij zo'n beetsje verzwakken en ik dacht "sebiet krijg ik ne ram van den honger"
 • ik had ne Ferrari gewonnen
 • ik denk dad ik toen met veertig draadsjes in mijnen arm zat
 • dan twijfelde ni eh
 • als Merckx weggaat is den trein vertrokken eh dan moete zien da' ge mee zijt, daar moogde geen half minuutsjen achter zijn
Canvas, De Flandriens, 8 maart 2010
04/04 Bewerkte artikels
· Losse artikels: Verschillen AN-Vlaams 00:50

Citaat Jeanne Devos spreekt Vlaams ...

 • dan moeten we ni meer wachten of da we 't zouwe doen of ni
 • nen biesteek
 • daar worde ni aan gewoon
 • den oogst mislukt
 • "wel" zegt 'em, "ga ne keer mee"
 • da' geeft die kinderen...
 • dad is zo geen werk eh
 • dad is wa da we moesten hebben
n, Koppen, 1 april 2010
Pagina's: 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 16