Gebruikers


stijfvreter

www.bloggen.be/stijfvreter/

  • Geregistreerd op: 15 juli 2009
  • Blogberichten: 20
  • Reacties: 76
  • Forumberichten: 60


Recentste forumberichten van stijfvreter


in: Algemeen Vlaams: Waarom Vlaams i.p.v. Nederlands? (Meningen over Vlaamse taal)
28 maart 2014, 17:05
stijfvreter
Beste Anonymus van 27 maart 2014,

In antwoord op je vragen:

1. De term "Hollanders" is in Vlaanderen een vrij gebruikelijke aanduiding voor Nederlanders in het algemeen. Iemand die anderen gebrek aan kennis verwijt van de geschiedenis of van het Noorden, had zoiets wel geweten mogen hebben.

2. Precies omdat Vlaanderen en Nederland sinds 1585 zo'n drastisch verschillende ontwikkeling gekend hebben, is het redelijk om te stellen dat ze grote delen van hun cultuur niet met elkaar gemeenschappelijk hebben. Net door die scheiding in 1585 zijn ze in zoveel maatschappelijke instellingen en opvattingen twee verschillende landen (geworden). Dat is ook altijd het standpunt geweest van de lingu´st Kas Deprez (en wordt op deze site vaak naar voren gebracht door Georges Grootjans).

3. Het is gewoon onwaar dat Vlaanderen veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Nederlands in de Statenbijbel: de protestantse Statenbijbel wou net zoveel mogelijk invloeden uit het katholieke Zuiden weren, ook in de taal. De mythe van het Vlaamse aandeel in het Standaardnederlands is recent uitvoerig ontkracht door de lingu´ste Nicoline van der Sijs in haar boek Taal als mensenwerk (2004).

4. Het discours over "vijanden" bewijst net dat het pleidooi voor Standaardnederlands in Vlaanderen teert op ressentiment.

in: Algemeen Vlaams: Waarom Vlaams i.p.v. Nederlands? (Meningen over Vlaamse taal)
27 februari 2013, 00:04
stijfvreter
1: Welke strijd? De strijd tegen het Frans is al lang gestreden (en gewonnen). De enige zogeheten "taalstrijd", die nu soms nog opflakkert, wordt gevoerd door een select groepje statuszoekers, maar hun aandeel in het publieke leven slinkt zienderogen, dus is er gewoon niks meer om zich druk over te maken.
2: Een Waal, natuurlijk.
3: De uitspraak (zie het wetenschappelijke onderzoek van bv. Hans Van De Velde), op de voet gevolgd door de morfologie: dat laatste is dan die zogenaamde "tussentaal" of "Verkavelingsvlaams", maar wat hier gewoon "Algemeen Vlaams" genoemd wordt.
4: Ja, net zoals het Afrikaans.
5: Ja: zie punt 4.2 onder de Beschouwingen.
6: Een taal, natuurlijk.

Geheel vrijblijvend geef ik nog mee dat voor wie gewoon Standaardnederlands wilt schrijven, "vindt u" wel met "dt" geschreven wordt.

in: taalregels (Meningen over Vlaamse taal)
16 december 2012, 23:10
stijfvreter
Ik vind "In Tokio ging de Nikkei-index 0,3 procent lager en sloot af op 10 753 punten" een perfecte zin.

Interessant dat gewoon al een vage gelijkenis met de tante-betjeconstructie blijkbaar een argument kan zijn om iets af te keuren. Dat bewijst, zelfs bij taalzuiveraars... taalonzekerheid!

in: Vlaamse taalonderdanigheid (Meningen over Vlaamse taal)
19 november 2012, 12:20
stijfvreter
De Leeuw deconstrueert de braafburgerlijke huiskamertelevisie met haar onophoudelijke stereotypen over welopgevoedheid en culturele bagage. Dat zijn shows telkens in hilariteit resulteren is net een tegengewicht voor zoveel elitaire programma's waarin de kijker een les gespeld wordt in verfijnde smaak. Dat is verdorie de tv met de machtspositie. In tegenstelling daartoe slaagt De Leeuw er toch maar in om de niet-elite in de mainstreammedia te krijgen. Omdat dat echter de aanvaarde verwachtingspatronen aantast, moet dat in een verpakking, en dat is dan De Leeuws cassante stijl. Zijn subtiliteit bestaat er daarbij in dat hij als corpulente homoseksueel tot gestigmatiseerde groepen behoort, en zo zich onvermijdelijk zelf blootstelt aan ridiculisering. De Leeuws zogezegd "hautaine" stijl kan dan ook niet anders begrepen worden als een doordachte uiting van ironie: voor hoeveel stekelige opmerkingen in de publiek ether is De Leeuw in zijn privÚleven gepest geweest? Geen rekening houden met dat soort maatschappelijke achtergrond getuigt net van het kleinburgerlijke snobisme waarover ik het had.

in: Vlaamse taalonderdanigheid (Meningen over Vlaamse taal)
18 november 2012, 13:04
stijfvreter
Anoniem (16 november 2012, 10:19)
Het is maar VTM. De commerciŰlen doen alles wat geld opbrengt. In Vlaanderen in Nederland, overal.Wees fier Vlamingen op uw [journaal]nederlands, op de tal van levende dialecten. Op Cajot die er zo scherp en analyserend over kan schrijven. Paul de Leeuw werd niet bekeken door cultuurliefhebbers in Nederland. Als zodanig is hij geen norm. Het is simplistische pret tussen de reclame door.

Als Paul De Leeuw, die zo subtiel allerlei stereotypen deconstrueert op een ludieke manier, geminacht wordt in Nederland, dan bewijst dat het snobisme van statuszoekers uit de middenklasse.