Algemeen Vlaams: Waarom Vlaams i.p.v. Nederlands?
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8
2 maart 2013, 10:35
Anoniem
Het taalgebruik waarmee dit artikel is geschreven kan ik zeer waarderen. Ik wil u vragen: is dit artikel geschreven in de Vlaamse taal waarover u schrijft?

Ik woon zelf in het gebied dat Nederland wordt genoemd en ben daarom opgegroeid met de taalnaam Nederlands. Naar mijn mening zijn Vlaams en Nederlands dezelfde taal, want ik kon het artikel zonder problemen begrijpen. Ik hecht zelf geen waarde aan nationaliteiten en heb er daarom geen problemen mee om de Nederlanse taal te hernoemen naar de Vlaamse taal. Het is louter een naam die je de taal toekent, de taal zelf blijft hetzelfde.

Ik kijk wel eens naar Belgische tv-zenders en ik moet zeggen dat -naar mijn mening- het taalgebruik op de Belgische tv-zenders welbespraakter is dan op de Nederlandse tv-zenders. Maar, ik blijf bij mijn standpunt, Vlaams en Nederlands zijn dezelfde taal.

Het enige verschil dat ik kan opmerken tussen het Vlaams en Nederlands is dat het Vlaamse taalgebruik vaak ingewikkeldere woorden gebruikt en dat in het Nederlandse taalgebruik vaak simpelere en Engelstalige woorden worden gebruikt.

Mijn voorkeur gaat uit naar het Vlaamse taalgebruik zoals te lezen was in het artikel.
8 maart 2013, 09:59
Anoniem
Ik woon al dertig jaar in Indonesie. Nu ik via internet Vlaamse reportages kan bekijken stel ik vast dat de meest gebruikte stoplappen zijn : "eigenlijk", "allee", "en zo" en "is wel leuk en zo"

Blijkbaar kan de Vlaamse jeugd geen drie minuten spreken zonder die stoplappen.
8 maart 2013, 18:20
Georges Grootjans
Vroeger was er maar één stoplap: ...euhh...
De Vlaamse jeugd spreekt tegenwoordig wel wat vlotter dan toen. Vooral omdat ze dankzij het Verkavelingsvlaams niet meer zo bang zijn om fouten te maken. Vergelijk maar eens interviews (radio en tv, o.a. van coureurs, jeugd, ...) van toen en nu...
9 maart 2013, 15:37
Grytolle
Ik zie geen probleem met die stoplappen, met als mogelijke uitzondering het element "leuk" :p
9 maart 2013, 19:42
Georges Grootjans
Haha, Grytolle, ik gebruik leuk zelf nooit. Ik heb dat nooit geleerd. Maar ik denk dat het ondertussen wel gemeen taalgoed geworden is in Vlaanderen. Dus leg ik me erbij neer. Alhoewel ik me liever neerleg bij een plezante Mie dan een leuke Mie. (Amai, dat is een vergezochte ;)
(En overigens, leuk en plezant zijn absoluut geen synoniemen.)
13 maart 2013, 16:43
Rubén Morán LLaneza
IK woon al 35 jaar in Spanje.

En ik ben in Antwerpen opgegroied, en ik zeg het volgende...

Nederlanders en Vlamingen kunnen elkaar verstaan als er ABN wordt gepraat....

Verschillend is het als iedereen in zijn dialect gaat praten...

Dan zullen niet alleen Nederlanderes en Vlamingen niet kunnen verstaan,,, en ook niet Vlamingen onder elkaar en Nederlanders onder elkaar..
14 maart 2013, 20:46
Grytolle
Nederlanders en Vlamingen kunnen elkaar verstaan zonder echt ABN, mits enige aanwenning

Vlamingen kunnen zelfs elkaars dialecten verstaan met enige aanwenning
15 maart 2013, 21:13
Anoniem
Wel, niet altijd.

In Vlaanderen zijn er veel dialecten, toen Ik in Antwerpen woonde, ben ik naar school gegaan, en ja, mensen die uit andere dorpen kwamen, moesten ABN praten, want ik kon se niet verstaan..

Inderdaad, dat sommigen dialecten verstaanbaar zijn, andere niet...

Met Nederlanders hetzelfe, sommige Nederlanders versta ik beter dan anderen.
4 mei 2013, 17:40
Anoniem
ALS VLAAMS ZO MOOI IS WAAROM DAN TOCH MAAR ENGELS ?????
4 mei 2013, 20:34
Georges Grootjans
Alle Vlaams komt van ergens. Voor elk woord vindt ge in een etymologisch woordenboek wel de oorsprong van Grieks over Latijn, Indo-Germaans, Arabisch, ... weet ik veel.
Tegenwoordig zijn er inderdaad veel woorden van Engelse oorsprong die in Vlaanderen gebruikt worden, so what (spreek uit: sowat)? Ik zeg speciaal van Engelse oorsprong want dat is geen Engels meer. In de eerste plaats wordt de uitspraak direct vervlaamst: We schrijven wel facebook maar we zeggen feesboek,vergelijk dat maar eens met het Engelse feys boo k. Of goegelen (met de g's van ginder), denkt ge dat dat Engels klinkt? Onze g is voor de Engelsen gewoon niet uit te spreken. En de werkwoorden gaan we dan op zijn Vlaams vervoegen. Ik goegel, gij goegelt en wij hebben gegoegeld. Spelling neemt wat langer in beslag omdat de tekstschrijvers nog wat langer dan de sprekers de origine van het woord behouden. Maar maakt u niet ongerust: Een taal verteert mettertijd alles. Worcestersaus was ook ooit worcestershire sauce. Er is niks mis met het keyboard (kiebord) van uwe pc (pécé). En ik kan niet wachten tot het eerste Chinees in onze taal kruipt: nie hou (goeiendag) klinkt al goed Vlaams vind ik.
22 december 2013, 23:41
Anoniem
Correctie: Vlaams is schoner dan Nederlands.

'Mooi' is net zoals 'leuk' een Hollands woord. Het Nederlandse woord 'schoon' vertaalt naar 'proper' in het Vlaams.
8 januari 2014, 07:24
Georges Grootjans
Van een Nederlander moeten we het hebben: Ene Wim Daniels schrijft een boek over 150 jaar Van Dale. Hij was samen met Ruud Hendrickx te gast in Reyers Laat vandaag. En hij zag toch de kans schoon om te poneren dat Vlaams een aparte en afzonderlijke taal is die gerespecteerd moet worden. Voordien had hij ook al gesteld dat Van Dale een Noord-Nederlands woordenboek is. Wat zitten we hier nu heel de tijd al te zeggen?
8 januari 2014, 22:22
Georges Grootjans
De bovenvermelde uitzending van Reyers Laat staat (voorlopig) nog online op de vrt site, maar ik heb voor de zekerheid een transcriptie gemaakt van de uitspraak van Wim Daniëls (iets verder dan 40 minuten).

(Als reactie op de pogingen om de Vlaming Nederlands te leren spreken zoals vroeger via 'Hier Spreekt Men Nederlands')

Wim Daniëls: "Raar! Jammer, jammer! Ik ben er erg voor dat het Vlaams een volkomen zelfstandige taal wordt met een eigen woordenboek, een eigen grammatica. Het is geen Nederlands. Het is een volwaardige eigen taal.'
27 maart 2014, 22:33
Anoniem
Ik zou als Nederlander die opgegroeid is in Brussel en daar zeventien jaar heeft gewoon graag een aantal dingen rechtzetten, maar laat ik vooropstellen dat ik het van harte toejuich als Vlamingen gewoon Zuid-AN spreken, dus met wat Vlaamse woorden en een Vlaamse uitspraak. Maar het is niet omdat je woorden als "schoon" i.p.v. "mooi" gebruikt, dat je opeens een andere taal spreekt, kom op zeg.

1. Het 'AN' waarnaar wordt verwezen hier schrijft geen enkele uitspraak voor, de harde 'g' is niet correcter dan de zachte 'g'. En mag ik jullie Vlamingen eraan herinneren dat in de provincies Noord-Brabant en Limburg miljoenen mensen een zachte 'g' hebben? Maar goed jullie maken wel vaker de fout om alle Nederlanders 'Hollanders' te noemen.
2. Ik heb verder het idee dat de meesten hier tijdens geschiedenislessen niet echt goed opgelet hebben (hoewel, ik weet natuurlijk niet hoe jullie geschiedenisonderwijs was). Vanaf de val van van Antwerpen in 1585 (en niet 1648 zoals hier gezegd is) is de de facto splitsing van Noord en Zuid begonnen, en let wel, vanaf dat jaar is Nederland (of de Zeven Provinciën) uitgegroeid tot een regelrechte wereldmacht.

Op een gegeven moment voeren wereldwijd de helft van ALLE schepen op deze wereldbol onder een Nederlandse vlag en koloniseerde we op praktisch alle continenten, en hadden we 200 jaar lang het alleenrecht op de handel met Japan. Terwijl de Vlamingen nog "gekoeioneerd" werden door de zoveelste buitenlandse onderdrukker, beleefden de Noordelijke Nederlanden een ongekende culturele rijkdom. In de 17e eeuw zijn er meer dan een miljoen schilderijen gemaakt. Schilderijen bovendien die nu nog enorm in trek zijn, Johannes Vermeer blijkt op dit moment de schilder te zijn die het vaakst in de belangstelling is in de hele, wijde wereld. Dat Vlamingen vaak deze Nederlandse overvloed lijken te willen negeren, is jullie goed recht, maar je kunt de feiten niet ontkennen. Wat de invloed van een land per vierkante meter van het oppervlak van dat land betreft, is Nederland, wellicht met Portugal, zonder twijfel het invloedrijkste land in de we-reld. Ook qua literatuur slaan jullie de plank mis. Max Havelaar, van Multatuli, geschreven in de 19e eeuw, is een literair en maatschappijkritisch meesterwerk, dat makkelijk rivaliseert met een Les Miserables of Oliver Twist. Het is niet voor niets dat het grootste Fair-trade merk in deze wereld tegenwoordig 'Max Havelaar' heet. Verder hebben schrijvers als Vondel, P.C. Hooft, Bredero een behoorlijke erfenis nagelaten. Maar nu komt het mooie: zeker de Middeleeuwse Nederlandse literatuur die vaak ook in Vlaanderen is geschapen, hoort bij de overkoepelende Nederlandse literatuur. (zie punt 3) Op dat vlak doen wij gewoon mee met de "grote jongens" (Engels, Spaans etc,) met Van den Vos Reinaarde, Marieke van Nieuwmegen, Karel en de Elegast, Jacob van Maerlandt, het Roelandslied (geen kopie, maar een bewerking van de Franse tekst) en Floris en de Blancefloer, dat zijn heuze Zwaargewichten. Ik wil jullie nog op iets cruciaals wijzen, de Nobelprijs voor Literatuur is een compleet arbritaire prijsuitreiking die door een groepje Zweedse en Noorse nobodies in achterkamertjes wordt bepaald. Schrijvers als Reve, Mulisch, Willem Frederik Hermans, maar ook Hugo Claus en Tom Lanoye hebben zeker Nobelprijswaardige boeken geschreven. Trouwens, een voor mij literair zwaargewicht als Philip Roth heeft ook nog nooit de Nobelprijs gewonnen, betekent dat dat hij minder als een Harold Pinting (Harold wie?)? Nee. Verder is Nederland een bijzonder literaire cultuur. Ik ken weinig landen waar kranten zo veel gelezen worden (NRC Handelsblad heeft rond de 200.000 lezers, Le Monde 300.000, terwijl NRC geduchte concurrentie heeft van wel 4-5 kranten, en Le Monde hoogstens van le Figaro), en weinig landen waar jaarlijks zoveel boeken geschreven en gekocht worden, met uitstekende schrijvers als Arthur Japin, Tommy Wieringa, Hella Haase, Thomas Rozenboom. En ohja, ' het diner ' van Herman Koch is nu in zo'n 37 landen en 33 talen verschenen. Volgens mij heb ik mijn punt nu wel gemaakt. Voordat u uitspraken doet over de Nederlandse cultuur, moet u zich wel voldoende inlezen.

3. Nogmaals, Nederlands is een taal die ook in Vlaanderen haar roots heeft en zeker niet is "opgedrongen" vanuit het Noorden. Sterker nog, het Nederlands dat we nu spreken, het Nederlands van de Statenbijbel, heeft sterke Zuid-Nederlandse trekken. Het is belachelijk om te zeggen dat het AN niet de taal van de Vlamingen is, omdat er onder andere geen specifieke uitspraak bijhoort.

4. De treurigste waarheid van Vlaanderen, in de huidige context, is dat het in al zijn weerzin jegens de grote broer uit het Noorden constant is vergeten en vergeet wie de echte vijanden waren: de Franstaligen en de Spanjaarden, en daardoor hen in de kaart gespeeld heeft.

Excuses voor het te pas en te onpas tutoyeren en vousvoyeren.
28 maart 2014, 17:05
stijfvreter
Beste Anonymus van 27 maart 2014,

In antwoord op je vragen:

1. De term "Hollanders" is in Vlaanderen een vrij gebruikelijke aanduiding voor Nederlanders in het algemeen. Iemand die anderen gebrek aan kennis verwijt van de geschiedenis of van het Noorden, had zoiets wel geweten mogen hebben.

2. Precies omdat Vlaanderen en Nederland sinds 1585 zo'n drastisch verschillende ontwikkeling gekend hebben, is het redelijk om te stellen dat ze grote delen van hun cultuur niet met elkaar gemeenschappelijk hebben. Net door die scheiding in 1585 zijn ze in zoveel maatschappelijke instellingen en opvattingen twee verschillende landen (geworden). Dat is ook altijd het standpunt geweest van de linguïst Kas Deprez (en wordt op deze site vaak naar voren gebracht door Georges Grootjans).

3. Het is gewoon onwaar dat Vlaanderen veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Nederlands in de Statenbijbel: de protestantse Statenbijbel wou net zoveel mogelijk invloeden uit het katholieke Zuiden weren, ook in de taal. De mythe van het Vlaamse aandeel in het Standaardnederlands is recent uitvoerig ontkracht door de linguïste Nicoline van der Sijs in haar boek Taal als mensenwerk (2004).

4. Het discours over "vijanden" bewijst net dat het pleidooi voor Standaardnederlands in Vlaanderen teert op ressentiment.
28 maart 2014, 19:48
DenHieperboree
Beste Stijfvreter

Punt 2. Ben ik, zoals eerder aangegeven, met je eens.

Punt 4. Ik begrijp hier niet wat je bedoelt.

Punt 3. Op deze website http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/statenbijbel/ staat toch echt herhaaldelijk dat het Zuid-Nederlands een aanzienlijke invloed heeft gehad op het moderne standaardnederlands en de Statenvertaling. Het is jouw bron tegen de mijne.

Het punt dat ik nog even wil verduidelijken is dat men op dit forum de denkfout maakt dat Zuid-Nederlands een andere taal is. Dat klopt niet. Quebecois/Belgisch/Frans- Frans, Amerikaans/Australisch/Brits-Engels, Braziliaans/Continentaal Portuguees, dit kun je onmogelijk verschillende talen noemen (Engels, Portugees en Frans natuurlijk wel). Het is niet omdat je met een zachte 'g' spreekt, woorden als 'goesting', 'accident', 'proper', 'zeker en vast', gebruikt dat je dan maar een andere taal spreekt. Fries is een andere taal, Zuid-Nederlands is dat, hoe graag jullie het ook willen, niet. En trouwens, zoals ik in mijn eerdere post al probeerde uitleggen. Misschien zouden jullie wat dankbaarder moeten zijn voor de Nederlandse taal en al haar rijkdom.

Ik zie verder ook niet wat nu het echte doel is van deze hele 'community'. Ik bespeur een zeker Vlaams nationalisme, daar ben ik zeker niet tegen. Integendeel, ik juich Vlaams zelfvertrouwen van harte toe. Maar dan denk ik persoonlijk dat het eindelijk afscheid nemen van de Franstaligen, die jullie vanaf 1830 stelselmatig tot en met de dag van vandaag vernederd en onderdrukt hebben (en nee dit is geen overdrijving, 68% van de gesneuvelde soldaten in WO I waren Vlaams terwijl toentertijd 55% van de bevolking Vlaams was, maar goed ik kan hier eindeloos veel voorbeelden van noemen) prioriteit verdient.
28 maart 2014, 22:09
Georges Grootjans
Beste DenHieperboree

Het verschil tussen Vlaams en Nederlands is echt wel iets meer dan de uitspraak van een g. Ook dan wat woordenschat - daar hebben we dat folkloristische 'goesting' weer: met 'goesting' 'poepen' en 'plezant' kunt ge veel 'schoon' zinnen maken, daar niet van. Ge moet echt niet naar exotische woorden op zoek gaan, ook veel van het zogezegd Standaard Nederlands wordt anders in Vlaanderen gebruikt dan in Nederland. Wij bouwen de zinnen ook helemaal anders en gebruiken bijvoorbeeld de voorzetsels en andere hulpstukken helegans anders. En dat komt omdat wij anders wonen en anders eten. Zo eenvoudig is dat. U kunt de test doen: Als u de grens tussen NL en BE over rijdt, ziet u van de ene meter op de andere het verschil in bebouwing. Die grens valt precies samen met het verschil in taal. Op de meter! Of Vlaams daarom 'wetenschappelijk' als een andere taal moet gecatalogeerd worden, is een andere discussie en is voor mij zelfs niet zo essentieel.

Dat het met Vlaams nationalisme te maken heeft, spreek ik met klem tegen. Bij mijn weten zijn de politieke partijen die enig Vlaams nationalisme voorstaan allemaal voor het behoud en de promotie van het Standaard Nederlands - en de andere partijen trouwens ook.

U kan enig begrip opbrengen voor het verzet van de Vlaming tegenover het Frans? 't Zal wel. Ik nodig u uit om eens het volgende lemma in het Vlaams woordenboek te lezen en mijn reactie daaronder te lezen:
http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/22045

U wil nog een voorbeeld uit onze recente geschiedenis: Albert Heijn verkoopt in Nederland tosti en vla, en toen ze naar België kwamen zeiden ze 'et pour lmes Flamands la même chose', terwijl wij hier croque-monsieur en pudding eten.

Het is trouwens grappig dat u weinig begrip voor onze taalgevoeligheid kunt opbrengen. Maar o wee als het over uw eigen Hollands gaat. Stijfvreter heeft er al op gewezen: Hollander is Vlaams voor Nederlander zoals Holland Vlaams is voor Nederland. En 't staat bijna zo in Van Dale bij de betekenis van Holland: Nederland buiten hun provincie. Alleen schrijven ze er bij Van Dale bij dat dat van toepassing is voor Zeeuwen, Groningers, Friezen, Limburgers en Brabanders. Et pour les Flamands la même chose moet ge er maar bijdenken.
29 maart 2014, 22:41
Grytolle
Als ge de inventaris van courante verschillen tussen Vlaams en Nederlands echt had bekeken die we op deze website hebben verzameld, dan zoudt ge moeilijk kunnen spreken van "zachte g en een paar woordjes". De verschillen situeren zich op elk niveau van de taal: uitspraak, woordenschat, grammatica (met inbegrip van verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw).

De verschillen zijn misschien niet even groot als tussen bijvoorbeeld het Duits en het Hollands, maar zeker groot genoeg om van een eigen taal te spreken als ge dat wilt.

Het punt is echter niet de nogal subjectieve discussie of het Vlaams een eigen taal is, maar dat de manier waarop de Vlaming spreekt en schrijft in België de taalnorm in elk opzicht mag en moet bepalen.
30 maart 2014, 21:16
Anoniem
Beste Grootjans,

Volgens mij spoort u niet helemaal. Ten eerste, in de Van Dale staan ook Zuid-Nederlandse woorden duidelijk aangegeven en verklaard, waarbij de vermelding 'Zuid-Nederlands' geen enkel waardeoordeel betreft. Maar uberhaupt, hoe kan je in godsnaam een parallel trekken tussen de stelselmatige vernedering van Vlamingen sinds 1830 door de franstaligen en het gegeven dat de Albert Heijn het vergeten is om van het woord tosti - 'croque monsieur' te maken. Haal a.u.b. even heel diep adem en probeer de absurditeit van wat u zegt te bevatten. Trouwens, los van de uiteraard ongelooflijke vernedering die een supermarktketen teweegbrengt als het een bepaald voedselproduct een verkeerde naam geeft, tussen 'vla' en 'pudding' (een woord dat in Nederland ook gebruikt wordt) is wel een wezenlijk verschil.
30 maart 2014, 22:17
Georges Grootjans
'Hij spoort niet helemaal' : google .NL (> 15.300) ; .BE (8). Dacht u dat Van Dale bij deze uitdrukking vermeldt dat het Noord-Nederlands is?
Voor de rest heb ik het idee dat u weinig of geen affiniteit heeft met de taalgevoeligheden in Vlaanderen. Dat jarenlange verblijf in Brussel zal er niet aan verholpen hebben. Ik neem het u niet kwalijk, het is onze eigen schuld. Er is sinds kort wat evolutie in aan het komen, maar de taalzuivering de laatste decennia heeft hier serieus huis gehouden en de nodige sporen nagelaten. Een schoolkind dat in 1995 een opstel moest schrijven over gemeentepolitiek vond in Van Dale, het woordenboek dat ook in het Vlaamse onderwijs als taalnorm gehanteerd werd en wordt, bij 'schepen' inderdaad de label 'in België'. En weet ge wat de verklaring was? Wethouder! Als dat niet 'et pour les Flamands la même chose' is? De laatste tijd is er gelukkig verandering aan het komen in de taalpolitiek van Van Dale, onder andere dankzij een Vlaamse hoofdredacteur die ervoor gezorgd heeft dat er naast Beatrixkapsel sinds 2013 nu toch ook het Vlaamse Fabiolakapsel in staat. Maar ge moet beseffen dat onze taaleigenheid generaties lang miskend is geweest. En als dan een Albert Heijn commercie probeert te doen in Vlaanderen en de arrogantie heeft om een vertaallijst voor de Vlamingen op hun website te publiceren (mijn voorbeeldjes kwamen uit die lijst, dus spreek mij niet aan over de juistheid ervan!) dan moet u beseffen dat dat voor Vlamingen die opgegroeid zijn met 'zeg-niet-dit-maar-zeg-wel-dat', waarbij 'dit' dikwijls de Vlaamse variant was en 'dat' de Noord-Nederlandse, in het verkeerde keelgat kan schieten.
Dus ja, de analogie met de taalvernedering aan den Ijzer gaat wel degelijk op - behalve dat het aan den Ijzer maar 4 jaar geduurd heeft ;)
Maar nog eens, ik neem het u of de Nederlanders niet kwalijk. We doen het onszelf grotendeels aan. Het is zoals Grytolle zegt: het gaat over de taalnorm die een taalgemeenschap aan zichzelf oplegt of probeert op te leggen.
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8