Voorwerpsvormen
pag. 1 2
20 juli 2011, 17:19
Grytolle
Doederik (20 juli 2011, 11:04)
In't West-Vlaams is't junder (denk ik), dus dan is er e verschil tussen junder en ulder/under.
Uut d'oedde dwoze: http://jazzjackrabbit.net/gry/jullie/ulder_wvl.html


en: http://jazzjackrabbit.net/gry/gijle/gijle.html
18 maart 2012, 16:20
Grytolle
Wa meh 't zelfstandig gebruik?

de mijnen / de mijn(e) / 't mijn
den uwen / d'uw(e) / 't uw
...
den ulderen/ullen?

et cetera!
19 maart 2012, 12:33
Doederik
'k Heb het nog ni wetenschappelijk onderzocht, maar voor mij:

Zelf gebruik ik 'de mijne', de zijne enz zelden tot nooit, zal eerder verkiezen "die/di van u, mij".
Maar mijn moeder zegt vrij veel 'den uwe' enz, en ik weet dat het ook in het Antwerps wel kan, meer alsdat ik het zelf doen.

Den olle kan m.i. echter ni, toch ni in het Antwerps. In het Zandvliets daarentegen klinkt "den ulli" mij minder raar, maar spreek het zelf niet.

Gokske: Waarschijnlijk wel in dialecten die het bez. voornaamwoord normaal gezien wel volledig verbuigen (dus die niet op doffe e eindigen)
ulder - ulderen -> den uldere
ullej - ullin (ullin hond) -> den ulli

maar olle: niet "den olle"
19 maart 2012, 20:25
Doederik
'Den hunne' klinkt mij trouwens ook heel onnatuurlijk; 'de zullieje' klinkt daarentegen ni fout opt eerste zicht.

Dus just aan ons mama gevraagd, die vind 'den hunne' ook fout. Maar zelfs 'den onze' beweert ze dat ze nog nooit gehoord heeft, terwijl ik da ni zo'nen aardige vorm vind.
Volgens haar is 't dus alleen in 't enkelvoud.
19 maart 2012, 23:42
Grytolle
voorlopige conclusie: da we 't en ni weten!
20 maart 2012, 02:16
Doederik
da we 't ni en weten?


En ze staan in de MAND, dus der is gemakkelijk achter te komen... ;) alleen is't daar momenteel wel ewa te laat veur :P
20 maart 2012, 14:16
Grytolle
een kleine aanpassing van het vaste antwoord 'da 'k et ni en weet'! .. of was het "en ni"? ik gaan vanavond leen terug moeten vragen


just, de mand! hier de westelijkste provincie dan (mijne lunch is bijna voorbij)
West-Vlaanderen
de mynn/myne (afhankelijk van welk geslacht gedacht werd, wrs?)

de joun
de june
de jounn/de joune
d'joune
d'uie
d'uje
da's den uin
-geen mannelijke samengetrokken tot d' voor j


de zynn
de zyne
dedzyne(!)
de zyne/de zynen


d'eurn
den eurn
?d'ur ze? - dɑ̙zdrzə
d'eure
den eurn
d'eure / den eurn
den eurnn
- d'eurn en den eurnn zijn wrs verbogen vormen van onverbogen "eurn(e)"


zin kan alleen maar meervoud oproepen:
d'onze
d'uze
d'ouze
de nuze
d'oezezin kan alleen maar meervoud oproepen:
d'jundere
de jundere
de dee van jundere
d'juldere
d'joldere
d'undere
d'joundere
d'uldere
dih van ulder
de julder
die van ulder
d'under
- dus meestal met -e


dat zijn de uwe (meestal ni ingevld):
d'joune
de june
d'uie
d'uwe
de joune

dat zijn de hunne:
d'hundere
d'huldere
d'hunne (!)
d'under
de nulder
die van ulder

dat zijn de hare:
dɑ̙si̞ndrzə - da' zyn d'eur ze
dɑ̙si̞ndːrə - da' zyn d'eure* De meeste vormen lijken probleemloos, gezien de weinige omschrijvingen
* Van de meervoudige voornaamwoorden zijn er in de mand geen mannelijke voorbeelden
* Onzijdige verbuigingen zijn helemaal niet te vinden in de mand
20 maart 2012, 17:32
Grytolle
Oost-Vlaanderen
de mijne
de mijnn/de mijne
de mijnn
de mijnen
de mijn

d'joune
d'ou
den ouwe
den ouw~n / d'ouwe
den onn
den ɔ:ən
...


de zijne/zijnn/zijnen, zijn

d'heure
den heurn
den heure
d'heur

d'onze (meestal) / d'ons

d'jundere
d'uldere
d'ulder
die van ulder
d'oldere
d'oddere
d'undere
de die van [ˑ̝ər]
d'ojjer
dɑl̩ː̃ - d'oulen?
d'ɔ:re
dːr
dɑzɛndoˑə̲l̃n
-2x= d'oulen?
daːl̡n̩
ook ev. d'oulen
dɔː̘̜̃


dat zijn de uwe
do̞wə
dː̝
dɔˑ̘̜ə̲
dɔˑ
dɔˑ̞̘nə
dː̞wə
dɔˑ̘̜nə
dɔˑn
dɑː
doˑə̲l̃n
dyː̙ʀə


d'hundere
d'huldere
die van hulder
d'hunne
d'hulder
d'heujer
d'ɔ:re
deːl̃n̩
deːl̃n̩
deːl̩ː̃
dːl̡n̩


* d'ons vs. d'onze en d'uwe vs d'uw zullen wel komen door de eerder Brabantse dialecten
* alles lijkt te bestaan, zelfs waar het voornaamwoord op -en eindigd: d'(h)oulen (ofzo; meervoud) lijkt te bestaan, maar d'(h)oule niet
20 maart 2012, 18:09
Grytolle
Antwerpen
de mijne
de mann
-niemand heeft een vrouwelijke verbuiging gebruikt :o

den ouwe
de jouwe 1x
de ouwe 2x
di van m
di van ou 1x
den ouve
ouwen
di van e / den ve
-weeral alles mannelijk of zelfs schrijftalig
-meer omschrijvingen dan in de Vlaanders

de zijne / de zann

den heure
de heure 3x
di van heur 1x
dəzɔːrə
den heuren 2x

die van ons 4x
die van os 1x
die van ongs 1x (Antwerpen)
d'onn 1x
d'ons
de onze 2x
d'onze 1x
-veel omschrijvingen maar toch overwegend d'ons(K196p dɑsɛːndy̲
K247p dɑsɛːnd̞ldərə)

I119p dasɛːndivɑnli
K189p dɑsɛːndivɑnjli̲ (sic)
K192p dɑsɛːndivɑnli
K201p dɑsɛːndivɑnle̞i̲
K237p dɑsɛndivɑnli

K204p dɑsɛːndli
K240p dɑsɛːndli
K275a dɑsɛˑndɛ̞li
K277p dɑsɛndli
K312p dɑsɛndli
-in den helft van de gevallen van -ie word een omschrijving gebruikt
-er komt geen extra -e-uitgang (maar dat zoude ook ni verwachten na ne klinker in het meervoud/vrouwelijk)


I220p dɑsɛːndivanaˑlə
K210p dɑsɛːndivɑnlə
K222p dasɛːndivɑn̞lə
K229p dɑsɛndivɑnləa
K230p dɑsɛːndivɑnlə
K244p dase̞ndivɑnɔlə
K251p dɑsɛndɛːvɑnlə
K257p dɑsɛːndivɑnlə
K287p dɑsɛːndivɑnɛlə
K289p dɑsɛːndivɑnlə
K291p dɑsɛːndi̲vɑnlə
K274p dɑsɛnsivɑnɛlə
K307p dɑsɛndivɑnɛlə


K239p dɑsɛːndɛlə
K265p dɑsɛndɛ̞lə
K299p dɑsɛːndəɛlə
K309p dɑsɛndɛlə
K330p dɑsɛndaːlə
K333b dɑsɛndlə
K342p dɑsɛnd̝lə
K348p dɑsɛːndlə
-bij vormen op -e meer omschreven dan ni, maar toch tamelijk dikwijls d'elle/d'oule


dat zijn de uwe
een enkele keer -e na -v (<w), gewoonlijk -0
ongeveer den helft omschreven

dat zijn de hunne
(I220p dɑsɛ̞ndˑl)
(K196p dɑsɛːndy̲)
(K247p dɑsɛːndldərə)


K189p dɑsɛːnd̝n
K229p dɑsɛnd̝n
K237p dɑsɛndivɑnn
K210p dɑsɛːndəh̝nə
K230p dɑsɛːndəh̝nə
K240p dɑsɛːndəhnə
K251p dɑsɛndeh̝nə
-tamelijk veel "hun", maar de meeste gevallen zijn verdacht schrijftalig

K257p dɑsɛːndivn
K291p dɑsɛːndi̲vɑn̝n
K192p dɑsɛːndivɑnhn
K201p dɑsɛːndivɑn̝n
K222p dɑsɛːndivɑn̝n
K244p dase̞ndivanyn


I119p dɑsɛːndivɑnli
K275a dɑsɛˑndivɑnhli
K204p dɑsɛːndəzli
K277p dɑsɛndəhli
-hullie 2x omschreven
-1x de zullie, 1x de hullie


K307p dasɛndivɑnhlə
K274p dɑsɛndivɑnhlə
K287p dɑsɛːndivɑneːi̲lə
K289p dɑsɛːndivɑnhlə
K330p dɑsɛːnde̞i̲vɑny̲lə
K333b dɑsɛndiˑvɑnhɛlə
K348p dɑsɛːndivɑnhlə
K239p dɑsɛːndəh̝lə
K265p dɑsɛndəhlə
K299p dɑsɛːndəhlə
K309p dasɛndlə
K312p dasɛndəhlə
K342p dɑsɛndəhːlə
~den helft omschreven


* Sommige opgaves zijn twijfelachtig (overgenomen "jou", harde stemaanzet (geen wegval van e in "de"))
* Alle vormen zijn mogelijk maar de samengestelde pronomina tenderen omschreven te worden
* Veel meer omschrijvingen dan in WVL en OVL
20 maart 2012, 21:36
Doederik
'jouw' wordt tegenwoordig in Essen gewoon gezegd - Ook westelijk Noord-Brabant kent alleen nog 'jouw' vs onbeklemtoond 'oe'; 'ou' is daar allang verdrongen.
Dus als grensdorp heeft dat waarschijnlijk daarmee te maken.

Ook in Kalmthout, waar volgens MAND nog 'den ouwe' wordt gezegd, zeggen ze tegenwoordig ook wel dikwijls jou nevenst ou, ook mensen die voor de rest helemaal niet AN spreken en ne zwaren dialectischen inslag hebben.
20 maart 2012, 22:44
Grytolle
aha! aardig da da zou gebeuren.. veel contact meh de noorderburen op die twee plaatsen dus?
21 maart 2012, 13:27
Doederik
De mensen van Kalmthout en Essen gaan eerder shoppen in Roosendaal, is ook wel meer contact met Nederlandse dorpen als Nispen, Huibergen en Zundert enz denk ik dan hier aan de grens in Zandvliet, dat de laatste generatie(s) toch helemaal op Antwerpen is gericht.
2 april 2012, 13:53
Grytolle
Een kindsje van ~5 hier zegd "zegte gij" en dergelijke :D
2 april 2012, 18:09
Doederik
Toch al beter als 'zegt gij' :D
pag. 1 2