Woordelijsten AV, dialect, hollandicismen
pag. 1 2 3 4 5 6 7
2 juni 2009, 13:54
Krommenaas
Deze site zal een sectie Woordeschat krijgen maar die zal heel beperkt zijn, alleen maar 1 pagina meh ne lijst van typische AV woorden, d.w.z. woorden die bijna alle Vlamingen kennen maar geen AN zijn of alleen meh het etiket "Belg." in de Van Dale staan. Voor de rest zal gelinkt worden naar VW.

In dezen draad zal ik de voorlopige lijst bijhouden:
- goesting
2 juni 2009, 15:23
Grytolle
-schoôn
-kuisen
2 juni 2009, 15:25
Grytolle
(uit den top 10 van de woordenboek)
-ambetant
-poepen
-boke
-afslag
29 juni 2009, 14:23
Krommenaas
ook allemaal in de lijst gezet
1 juli 2009, 16:26
Doederik
ik erinnerde mij ieverans ne lijst me o.a. deur, heur enz, woorde die in alle dialecte wel voorkome maar toch worde vermeden door mense omda ze ni wete da ze algemeen voorkome

daarbij hoort nog docht, brocht. alleen in de duitse grensstrook van limburg komt bracht voor, brocht is den autochtone vorm in eel et nederlands taalgebied eigelijk, dus ook in et vlaams.
toch hoorde in Verk Vlaams amper "ik docht" maar altijd "ik dacht".
1 juli 2009, 16:52
Grytolle
Breid gij dieje lijst maar uit, doedelzak!
1 juli 2009, 18:22
Krommenaas
hier toegevoegd

geld voor docht ook da' z'alleen in de Duitse grensstrook dacht zeggen?

btw wilde editor-access Doederik?
1 juli 2009, 18:56
Doederik
sure :)

bracht en dacht hadde al int germaans dezelfste klanken apart van de br- en th-, dus et acht/ocht deel is overal parallel ontwikkeld


http://taal.phileon.nl/kaart/bracht.php
bij nader inzien is et et grutste deel van de limburg, ni alleen de grens
1 juli 2009, 18:58
Doederik
nog is goe bekeke, en samevatting: saksisch en limburgs bracht, utrechts, hollands, fries, vlaams en brabants brocht.
(et stukske limburg me brocht is namelijk menggebied brabants-limburgs, en groningen/noord drenthe heeft nog veel friese relicten)
1 juli 2009, 19:04
Grytolle
Heefd het limburgs ook geen platte a? 't Is immers een stamklankverkorting [a:] > [a] / [ɔ:] > o
1 juli 2009, 19:38
Krommenaas
en docht is identiek geval aan brocht?
1 juli 2009, 19:49
Grytolle
ja, volgens "overal parallel ontwikkeld"
1 juli 2009, 21:48
Doederik
thankian, eka thanktô -> thanhtô -> thã:htô oudnederlands thâchto
brangian, eka brangtô -> branhtô -> brã:htô oudnederlands brâchto

et zit em erin da zowel k als g vóór een t een ch werd, voor de rest is er immers in brengen en denken geen verschil (dan g en k)
vergelijk ziek, (geel)zucht, zoeken -> zocht

maar ofwel omda de aa lang was, ofwel omda ze nasaal was door de wegval van de n voor een ch, is ze dus int nederlands eigelijk verkort tot o, maar int duits tot a.

een jongere wegval van n is in samftaz -> sã:ftaz -> zacht/zocht

engels hee ier ook altij nen o-achtige klank, soft , i thought, i brought
2 juli 2009, 15:31
Grytolle
velo = fiets

Misschien de Franse woorden apart opnemen? Dezer dagen zijn der ni zo ontzettend veel van meêr, dus die die er nog zijn, zijn zeker ni af te keuren.. maar toen, als men et tegen iemand van elders had, gebruikte men et Frans woord zodra men verwachtte da het eige dialectwoord ni algemeên was, want et Frans woord was meêstal wel bekend. Een beetje bot verwoord: Franse woorden waren dus altijd algemeên in gebruik... Et gros van die woorden zijn idd al verdwenen, maar tenzij we ons beperken tot de Franse woorden die nog steeds in algemeên gebruik zijn, gaan ze een enorm deêl uitmaken van de lijst
2 juli 2009, 15:42
Grytolle
schoôn = mooi en proper = schoôn toegevoegd aan de lijst van overbodige Hollandicismen.. 'k heb het gevoel da mooi veel meer ingeburgerd is dan de hollandse betekenis van schoon, dus mss zouden we den ingeburgerdheidsgraad op een of ander manier moeten aangeven in de lijst?
2 juli 2009, 17:49
Krommenaas
Grytolle (2 juli 2009, 15:42)
Misschien de Franse woorden apart opnemen?

ja eigenlijk wel, alle leenwoorden

schoôn = mooi en proper = schoôn toegevoegd aan de lijst van overbodige Hollandicismen.

eigenlijk gaad onze lijst van hollandicismen gewoon het omgekeerde van de lijst van algemene dialectwoorden zijn, beter combineren?
2 juli 2009, 18:16
Krommenaas
en de lijst van algemene vlaamse woorden is eigenlijk ook hetzelfde :)

iemand beter idee om da te structureren?

wa meh' de woorden sebiet en sevves?
3 juli 2009, 11:58
Krommenaas
poep en stoep bij de hollandicismen gezet, en alle hollandicismen links gezet.
4 juli 2009, 14:35
Grytolle
Modern lemma: lawaai
znw. onz., mv. -en (ongewoon). Een woord van onbekenden oorsprong dat alleen gebruikelijk is in N.-Nederl. en N.-Duitschl. (lewei: TEN DOORNK. KOOLM.); in Z.-Nederl. bezigt men het (verwante?) woord Laweit.

Laweit hoord dus thuis in eên van ons lijsten. Iemand meh nen etymologische woordenboek dieje kan checken ofda getzelfste woord als of nen andere vorm van "lawaai" is? Anders wor et moeilijk om et te placeren
4 juli 2009, 14:39
Grytolle
Krommenaas (2 juli 2009, 17:49)
eigenlijk gaad onze lijst van hollandicismen gewoon het omgekeerde van de lijst van algemene dialectwoorden zijn, beter combineren?
Tenzij da der een lexicaal leemte is in 't AN of tenzij da allebei de woorden voorkomen als endogeen dialect
pag. 1 2 3 4 5 6 7