Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

Citaten

Kies een sectie:

  • ... spreekt Vlaams

    Citaten van bekende Vlamingen die Vlaams spreken. Met deze citaten verzamelen we voorbeelden van gesproken Vlaams, en bewijzen dat het Vlaamse taalgebruik zoals we het op deze site beschrijven wel degelijk wijdverbreid is. De geciteerde personen zijn afkomstig uit alle vijf de Vlaamse provincies. Dikwijls gaat het om personen die voor de camera's gewoonlijk AN spreken (TV-presentatoren, politici, ...) maar in onbewaakte momenten laten horen hoe ze ťcht spreken: Vlaams.

  • over het Vlaams

    Citaten over het Vlaamse taalgebruik in het algemeen of over het ontstaan van het Algemeen Vlaams in het bijzonder. We citeren zowel voor- en tegenstanders als neutrale commentatoren (veelal academici).

  • bladeren

    Via deze pagina kan je door alle citaten bladeren, te beginnen bij de recentst toegevoegde.


Citaat van de dag...

Marc Reynebeau over Vlaams

Behalve door het oprukkende Engels, komt het standaard Nederlands ook in het gedrang door de opmars van de tussentaal. Denk maar aan het 'Gene zever' waarmee de overheid de speekseltest voor het opsporen van drugsgebruik propageert, of het 'Merci om trager te rijden' van het Antwerpse stadsbestuur.

 

Dat alles is slechts zo erg als men het zelf wil vinden. Feitelijkheden kunnen banaal of minder banaal zijn, al naargelang de symbolische betekenis waarmee ze worden geladen of de emblematische functie die eraan wordt toegeschreven. En zo kreeg het Nederlands in Vlaanderen een ruimere betekenis dan alleen die als communicatief vehikel: omdat het een element werd in de constructie van de identiteit. En met symbolen is het altijd voorzichtig omspringen.

 

In tijden waarin de Vlaamse volkstaal maatschappelijk niet bepaald meer ter discussie staat, komt er minder - symbolische - druk te liggen op dat Nederlands. Omdat Vlaanderen politiek, cultureel of economisch niet bijzonder veel meer te bewijzen heeft, komt ruimte vrij waarin variŽteit en heterogeniteit beter getolereerd kunnen worden.

 

En dat geldt ook voor het taalgebruik, zowel privť als officieel. Nu de Vlaamse emancipatie niet langer de oude norm van het 'algemeen beschaafd Nederlands' meer hoeft te hanteren, kunnen zoveel taalvarianten worden gedoogd als de taalgebruikers zelf kiezen, ook dialect of tussentaal, zelfs al gaat het in feite om Engels, zoals in de naam van die nieuwe financiŽle waakhond, of desnoods om koeterwaals.

 

Al is dat voor nieuwkomers natuurlijk wel een probleem. Zij krijgen op school de autochtone taal aangeleerd die ze op straat niet te horen krijgen, ook niet bij autochtonen. Het schoolse Nederlands wordt zo hun derde taal, naast hun eigen moedertaal en het regiolect dat ze op de speelplaats, op straat, in de winkel of op 'Gene zever'-aanplakborden gebruikt zien en horen.

Standaard.be, 10 november 2010
  • historicus, redacteur bij Knack en TV-figuur