Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

Citaten

Kies een sectie:

  • ... spreekt Vlaams

    Citaten van bekende Vlamingen die Vlaams spreken. Met deze citaten verzamelen we voorbeelden van gesproken Vlaams, en bewijzen dat het Vlaamse taalgebruik zoals we het op deze site beschrijven wel degelijk wijdverbreid is. De geciteerde personen zijn afkomstig uit alle vijf de Vlaamse provincies. Dikwijls gaat het om personen die voor de camera's gewoonlijk AN spreken (TV-presentatoren, politici, ...) maar in onbewaakte momenten laten horen hoe ze écht spreken: Vlaams.

  • over het Vlaams

    Citaten over het Vlaamse taalgebruik in het algemeen of over het ontstaan van het Algemeen Vlaams in het bijzonder. We citeren zowel voor- en tegenstanders als neutrale commentatoren (veelal academici).

  • bladeren

    Via deze pagina kan je door alle citaten bladeren, te beginnen bij de recentst toegevoegde.


Citaat van de dag...

Jürgen Jaspers over Vlaams

Kortom, als er dus al van taalverloedering sprake is, dan was dat vijftig jaar geleden ook al het geval. Maar dat feit blijkt nieuwsmakers en media maar matig te kunnen boeien wanneer ze de kans krijgen om acteurs als luie deugnieten te gispen. Ook dat is niet anders dan vroeger. Tientallen jaren geleden al beschimpten fictiekijkers het gebruik van dialect en van wat toen nog 'halfdialect' heette als onverstaanbaar. Ze vonden daarbij medestanders in BRT-taalverzorgers als Eugène Berode en Karel Hemmerechts, die woorden als 'volstrekt verwerpelijk' in de mond namen en betreurden dat onze acteurs slechts spontaan en natuurlijk konden spelen 'telkens als het licht op groen gezet wordt voor de gewesttaal'.

Sociolinguïst, verbonden aan de UAntwerpen