Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŰren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

Citaten

Kies een sectie:

  • ... spreekt Vlaams

    Citaten van bekende Vlamingen die Vlaams spreken. Met deze citaten verzamelen we voorbeelden van gesproken Vlaams, en bewijzen dat het Vlaamse taalgebruik zoals we het op deze site beschrijven wel degelijk wijdverbreid is. De geciteerde personen zijn afkomstig uit alle vijf de Vlaamse provincies. Dikwijls gaat het om personen die voor de camera's gewoonlijk AN spreken (TV-presentatoren, politici, ...) maar in onbewaakte momenten laten horen hoe ze Úcht spreken: Vlaams.

  • over het Vlaams

    Citaten over het Vlaamse taalgebruik in het algemeen of over het ontstaan van het Algemeen Vlaams in het bijzonder. We citeren zowel voor- en tegenstanders als neutrale commentatoren (veelal academici).

  • bladeren

    Via deze pagina kan je door alle citaten bladeren, te beginnen bij de recentst toegevoegde.


Citaat van de dag...

C. B. Van Haeringen i.v.m. Vlaams

[...] meehelpen die streektaal in stand te houden. Dat kan hij zelfs beter dan wanneer zijn eigen uitspraak zozeer gewestelijk getint is, dat het iets tussen het beschaafde Nederlands en het dialect in wordt. Het moge paradoxaal klinken, maar de achteruitgang van het dialect - waarover zovelen - wordt meer bevorderd door degenen die met een zekere fierheid aan gewestelijke trekken in hun beschaafde Nederlands vasthouden, dan door degenen die zich met zorg trachten te assimileren aan de beschaafde eenheidsuitspraak. Want hoe gaat die veel betreurde achteruitgang van het dialect? Langs de weg van geleidelijke toenadering. En toenadering vertonen al die mensen die een sterk gewestelijk getint Nederlands spreken. Zo'n Nederlands op zijn Gronings of op zijn Drents is voor het voortbestaan van het Gronings en het Drents gevaarlijker - ik spreek nu helemaal van het standpunt van de romantische dialectminnaar - dan een onberispelijk bovengewestelijk Nederlands, dat de dialectspreker werkelijk als een andere taal aandoet. De half- of driekwart-geassimileerden, de mensen die op bepaalde punten non-conformist zijn, zijn de geraffineerdste ondermijners van de streektaal, die ze zo oprecht liefhebben. Ze zijn de levende symbolen van een onafwendbaar proces - nu spreek ik niet meer als romantisch dialectliefhebber, maar als koele waarnemer van een taalhistorisch verloop -, het proces van geleidelijke nivellering, dat juist zij in de eerste plaats helpen verhaasten"

boek, 1979