Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

Jürgen Jaspers over Vlaams

Co-auteur: Sarah Van Hoof

Kortom, als er dus al van taalverloedering sprake is, dan was dat vijftig jaar geleden ook al het geval. Maar dat feit blijkt nieuwsmakers en media maar matig te kunnen boeien wanneer ze de kans krijgen om acteurs als luie deugnieten te gispen. Ook dat is niet anders dan vroeger. Tientallen jaren geleden al beschimpten fictiekijkers het gebruik van dialect en van wat toen nog 'halfdialect' heette als onverstaanbaar. Ze vonden daarbij medestanders in BRT-taalverzorgers als Eugène Berode en Karel Hemmerechts, die woorden als 'volstrekt verwerpelijk' in de mond namen en betreurden dat onze acteurs slechts spontaan en natuurlijk konden spelen 'telkens als het licht op groen gezet wordt voor de gewesttaal'.

Sociolinguïst, verbonden aan de UAntwerpen

Reageren