Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

C. B. Van Haeringen i.v.m. Vlaams

Uit: G. Geerts - Voorlopers en varianten van het Nederlands, vierde druk, 4.4 De waardering van standaardtaal en streektaal

[...] meehelpen die streektaal in stand te houden. Dat kan hij zelfs beter dan wanneer zijn eigen uitspraak zozeer gewestelijk getint is, dat het iets tussen het beschaafde Nederlands en het dialect in wordt. Het moge paradoxaal klinken, maar de achteruitgang van het dialect - waarover zovelen - wordt meer bevorderd door degenen die met een zekere fierheid aan gewestelijke trekken in hun beschaafde Nederlands vasthouden, dan door degenen die zich met zorg trachten te assimileren aan de beschaafde eenheidsuitspraak. Want hoe gaat die veel betreurde achteruitgang van het dialect? Langs de weg van geleidelijke toenadering. En toenadering vertonen al die mensen die een sterk gewestelijk getint Nederlands spreken. Zo'n Nederlands op zijn Gronings of op zijn Drents is voor het voortbestaan van het Gronings en het Drents gevaarlijker - ik spreek nu helemaal van het standpunt van de romantische dialectminnaar - dan een onberispelijk bovengewestelijk Nederlands, dat de dialectspreker werkelijk als een andere taal aandoet. De half- of driekwart-geassimileerden, de mensen die op bepaalde punten non-conformist zijn, zijn de geraffineerdste ondermijners van de streektaal, die ze zo oprecht liefhebben. Ze zijn de levende symbolen van een onafwendbaar proces - nu spreek ik niet meer als romantisch dialectliefhebber, maar als koele waarnemer van een taalhistorisch verloop -, het proces van geleidelijke nivellering, dat juist zij in de eerste plaats helpen verhaasten"

boek, 1979
7 reacties
Carney Cheryl 24 oktober 2018, 16:28
Buy hydrocodone online, buy hydrocodone 10 mg online

Buy hydrocodone online in USA and Canada all states legally with overnight shipping. No need prescription for buy hydrocodone cod with door step delivery available. You can easily buy hydrocodone 10/325 mg online without Rx, no need rx for buy hydrocodone 10/325 mg cod. Buy hydrocodone online with 80% discount in USA and Canada.

Click here

https://www.onlinepainmart.com/buy-hydrocodone-online.html

MeÍr... buy hydrocodone online, buy online hydrocodone, buy hydrocodone online without prescription, buy hydrocodone online without rx, buy hydrocodone online no prescription, buy hydrocodone online no rx, buy hydrocodone without prescription, buy hydrocodone without rx, buy hydrocodone no prescription, buy hydrocodone no rx, buy online hydrocodone without prescription, buy online hydrocodone without rx, buy online hydrocodone no prescription, buy online hydrocodone no rx, buy hydrocodone in USA, buy hydrocodone legally, buy hydrocodone 10/325 mg online, buy hydrocodone cod, buy hydrocodone overnight, buy hydrocodone cod overnight, buy hydrocodone overnight cod, How to legally buy hydrocodone online, buy hydrocodone 10/325 mg pills online, where i can buy hydrocodone online, how i can buy hydrocodone online, buy hydrocodone 10mg/325mg pills online

buy hydrocodone in Alabama
buy hydrocodone in Alaska
buy hydrocodone in Arizona
buy hydrocodone in Arkansas
buy hydrocodone in California
buy hydrocodone in Colorado
buy hydrocodone in Connecticut
buy hydrocodone in Delaware
buy hydrocodone in Florida
buy hydrocodone in Georgia
buy hydrocodone in Hawaii
buy hydrocodone in Idaho
buy hydrocodone in Illinois
buy hydrocodone in Indiana
buy hydrocodone in Iowa
buy hydrocodone in Kansas
buy hydrocodone in Kentucky
buy hydrocodone in Louisiana
buy hydrocodone in Maine
buy hydrocodone in Maryland
buy hydrocodone in Massachusetts
buy hydrocodone in Michigan
buy hydrocodone in Minnesota
buy hydrocodone in Mississippi
buy hydrocodone in Missouri
buy hydrocodone in Montana
buy hydrocodone in Nebraska
buy hydrocodone in Nevada
buy hydrocodone in New Hampshire
buy hydrocodone in New Jersey
buy hydrocodone in New Mexico
buy hydrocodone in New York
buy hydrocodone in North Carolina
buy hydrocodone in North Dakota
buy hydrocodone in Ohio
buy hydrocodone in Oklahoma
buy hydrocodone in Oregon
buy hydrocodone in Pennsylvania
buy hydrocodone in Rhode Island
buy hydrocodone in South Carolina
buy hydrocodone in South Dakota
buy hydrocodone in Tennessee
buy hydrocodone in Texas
buy hydrocodone in Utah
buy hydrocodone in Vermont
buy hydrocodone in Virginia
buy hydrocodone in West Virginia
buy hydrocodone in Wisconsin
buy hydrocodone in Wyoming
buy hydrocodone online in Alabama
buy hydrocodone online in Alaska
buy hydrocodone online in Arizona
buy hydrocodone online in Arkansas
buy hydrocodone online in California
buy hydrocodone online in Colorado
buy hydrocodone online in Connecticut
buy hydrocodone online in Delaware
buy hydrocodone online in Florida
buy hydrocodone online in Georgia
buy hydrocodone online in Hawaii
buy hydrocodone online in Idaho
buy hydrocodone online in Illinois
buy hydrocodone online in Indiana
buy hydrocodone online in Iowa
buy hydrocodone online in Kansas
buy hydrocodone online in Kentucky
buy hydrocodone online in Louisiana
buy hydrocodone online in Maine
buy hydrocodone online in Maryland
buy hydrocodone online in Massachusetts
buy hydrocodone online in Michigan
buy hydrocodone online in Minnesota
buy hydrocodone online in Mississippi
buy hydrocodone online in Missouri
buy hydrocodone online in Montana
buy hydrocodone online in Nebraska
buy hydrocodone online in Nevada
buy hydrocodone online in New Hampshire
buy hydrocodone online in New Jersey
buy hydrocodone online in New Mexico
buy hydrocodone online in New York
buy hydrocodone online in North Carolina
buy hydrocodone online in North Dakota
buy hydrocodone online in Ohio
buy hydrocodone online in Oklahoma
buy hydrocodone online in Oregon
buy hydrocodone online in Pennsylvania
buy hydrocodone online in Rhode Island
buy hydrocodone online in South Carolina
buy hydrocodone online in South Dakota
buy hydrocodone online in Tennessee
buy hydrocodone online in Texas
buy hydrocodone online in Utah
buy hydrocodone online in Vermont
buy hydrocodone online in Virginia
buy hydrocodone online in West Virginia
buy hydrocodone online in Wisconsin
buy hydrocodone online in Wyoming
jamesso 23 september 2018, 15:35
Purchase Valid Passports, Identity cards, Driver's License, Visas, Certificates, (Changeidentityonline@gmail.com)

Hello,
†††††††† We produce guaranteed real-time database of registered passport, citizenship, ID cards, driver's license, diplomas, degrees, certificates, SSN all formalities available. Tourist and business visas for residents of all 50 states, all nationalities and countries worldwide. Where To Buy Fake ID Card, We Are Unique Manufacturer Of Authentic High Quality MeÍr... Documents, Real Real Database Registered And Novelty Buy Passport, Driver's License, ID, Birth Certificate, Visa, SSN, Ielts, Toefl, Degrees.

EUR - Euro†
GBP - British Pound†
USD - US Dollar†


Email : changeidentityonline@gmail.com

Whatsapp : +44 7537 181119

Website : www.changeidentity.online

Skype: Rodney.harden3
Diederik 19 november 2010, 20:12
stijf: maar de standaardtaal heeft ook overal dialectverlies veroorzaakt (in Be en nog meer in Ne) dus zoude kunnen zeggen dat, aangezien de tussentaal tenminste nog een deel van het dialecterfgoed bewaart, het 't minste van 2 kwaden is.

Als iedereen 2talig ABN en dialect was en ook consequent hun dialect aan hun kinderen zou doorgeven zou het mss nog veel beter zijn, maar ik ken eerlijk gezegd niemand waar het er zo aan toe gaat.

Standaardisering van de tussentaal: MeÍr... zo worden de dialectrestanten tenminste 'gebetoneerd' min of meer, aangezien in de huidige situatie zelfs binnen de Vlaamse tussentaal in rap tempo vlaamse elementen, constructies en woorden enz. in toenemende mate door schrijftaal worden vervangen. Een gekuiste versie van de dialecten wordt zo momenteel op steeds grotere schaal vervangen door een afgeplatte schrijftaal, waardoor dus niet langer de dialecten de basis zijn van het verkavelingsvlaams (zoals in mijn generatie en bij ouderen); maar het Verk.vl gebaseerd is op de geschreven taal die dan licht vervlaamsd wordt (zoals bij mijn jongere zussen, en bij de nu opgroeiende kinderen en hun ouders).
stijfvreter 17 november 2010, 23:40
Of standaardisering nu een manier is om de dialecten te vrijwaren dan wel te verdrukken is vandaag nog altijd een heikel discussiepunt.
Wat wel buiten twijfel staat is dat taalvermenging ('vertussentaling') onvermijdelijk gepaard gaat met dialectVERLIES.
Grytolle 17 november 2010, 20:31
(Maar het walgelijk bijproduct blijfd vaneigens de schuld van degeen die van de geschreven standaard een omgangstaal wouden maken)

Een standaardtaal spreken is in geen opzicht een manier om het dialect in stand te houden, en uw kinderen erin proberen opvoeden nog minder.

Als we het argument een beetje omdraait belanden we overigens bij den huidigen tactiek van de SN-ijveraars: (Zeer beperkte, in casu lexicale en bijna uitsluitend als alternatŪťf tot den taalvorm dieje zogezegd in heel 't taalgebied gangbaar is) toenadering om de weerzin te overwinnen


(Bedankt voor de namedropping trouwens! Ooit zal het misschien handig zijn om die namen terug te kunnen vinden)
stijfvreter 16 november 2010, 12:34
Overigens wordt Van Haeringen hier als enige geciteerde auteur zonder voornaam vermeld, zelfs niet met zijn bekende initialen 'C.B.'.
Daarom ze maar even meegeven: die initialen staan voor "Coenraad Bernardus".
stijfvreter 16 november 2010, 12:31
Van Haeringen verwoordt hier het bekende principe dat 'vertussentaling' (als mengeling van standaardtaal met dialectelementen) niet alleen nefast is voor de standaardtaal maar ook voor de oorspronkelijke, lokale dialecten zelf: het is door het opheffen van de strikte scheidslijn tussen standaardtaal en dialect, dat die oude, historisch gegroeide dialecten die al eeuwen bestaan opeens dreigen te verdwijnen. Dat verklaart dan ook het op het eerste gezicht paradoxale feit dat de meest fervente strijders voor het Standaardnederlands meestal tegelijk gepassioneerde verdedigers van de dialecten zijn.
Het principe van Van Haeringen is in de taalwetenschap verder uitgewerkt tot een heuse theorie door de linguÔst Peter Auer.
Reageren