Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /home/godsmurf/vlaamsetaal/cake/libs/object.php on line 63

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/godsmurf/vlaamsetaal/cake/bootstrap.php on line 43
VlaamseTaal.be - C. B. Van Haeringen i.v.m. Vlaams

Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŰren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

C. B. Van Haeringen i.v.m. Vlaams

Uit: G. Geerts - Voorlopers en varianten van het Nederlands, vierde druk, 4.4 De waardering van standaardtaal en streektaal

[...] meehelpen die streektaal in stand te houden. Dat kan hij zelfs beter dan wanneer zijn eigen uitspraak zozeer gewestelijk getint is, dat het iets tussen het beschaafde Nederlands en het dialect in wordt. Het moge paradoxaal klinken, maar de achteruitgang van het dialect - waarover zovelen - wordt meer bevorderd door degenen die met een zekere fierheid aan gewestelijke trekken in hun beschaafde Nederlands vasthouden, dan door degenen die zich met zorg trachten te assimileren aan de beschaafde eenheidsuitspraak. Want hoe gaat die veel betreurde achteruitgang van het dialect? Langs de weg van geleidelijke toenadering. En toenadering vertonen al die mensen die een sterk gewestelijk getint Nederlands spreken. Zo'n Nederlands op zijn Gronings of op zijn Drents is voor het voortbestaan van het Gronings en het Drents gevaarlijker - ik spreek nu helemaal van het standpunt van de romantische dialectminnaar - dan een onberispelijk bovengewestelijk Nederlands, dat de dialectspreker werkelijk als een andere taal aandoet. De half- of driekwart-geassimileerden, de mensen die op bepaalde punten non-conformist zijn, zijn de geraffineerdste ondermijners van de streektaal, die ze zo oprecht liefhebben. Ze zijn de levende symbolen van een onafwendbaar proces - nu spreek ik niet meer als romantisch dialectliefhebber, maar als koele waarnemer van een taalhistorisch verloop -, het proces van geleidelijke nivellering, dat juist zij in de eerste plaats helpen verhaasten"

boek, 1979
5 reacties
Diederik 19 november 2010, 20:12
stijf: maar de standaardtaal heeft ook overal dialectverlies veroorzaakt (in Be en nog meer in Ne) dus zoude kunnen zeggen dat, aangezien de tussentaal tenminste nog een deel van het dialecterfgoed bewaart, het 't minste van 2 kwaden is.

Als iedereen 2talig ABN en dialect was en ook consequent hun dialect aan hun kinderen zou doorgeven zou het mss nog veel beter zijn, maar ik ken eerlijk gezegd niemand waar het er zo aan toe gaat.

Standaardisering van de tussentaal: Meŕr... zo worden de dialectrestanten tenminste 'gebetoneerd' min of meer, aangezien in de huidige situatie zelfs binnen de Vlaamse tussentaal in rap tempo vlaamse elementen, constructies en woorden enz. in toenemende mate door schrijftaal worden vervangen. Een gekuiste versie van de dialecten wordt zo momenteel op steeds grotere schaal vervangen door een afgeplatte schrijftaal, waardoor dus niet langer de dialecten de basis zijn van het verkavelingsvlaams (zoals in mijn generatie en bij ouderen); maar het Verk.vl gebaseerd is op de geschreven taal die dan licht vervlaamsd wordt (zoals bij mijn jongere zussen, en bij de nu opgroeiende kinderen en hun ouders).
stijfvreter 17 november 2010, 23:40
Of standaardisering nu een manier is om de dialecten te vrijwaren dan wel te verdrukken is vandaag nog altijd een heikel discussiepunt.
Wat wel buiten twijfel staat is dat taalvermenging ('vertussentaling') onvermijdelijk gepaard gaat met dialectVERLIES.
Grytolle 17 november 2010, 20:31
(Maar het walgelijk bijproduct blijfd vaneigens de schuld van degeen die van de geschreven standaard een omgangstaal wouden maken)

Een standaardtaal spreken is in geen opzicht een manier om het dialect in stand te houden, en uw kinderen erin proberen opvoeden nog minder.

Als we het argument een beetje omdraait belanden we overigens bij den huidigen tactiek van de SN-ijveraars: (Zeer beperkte, in casu lexicale en bijna uitsluitend als alternatÝÚf tot den taalvorm dieje zogezegd in heel 't taalgebied gangbaar is) toenadering om de weerzin te overwinnen


(Bedankt voor de namedropping trouwens! Ooit zal het misschien handig zijn om die namen terug te kunnen vinden)
stijfvreter 16 november 2010, 12:34
Overigens wordt Van Haeringen hier als enige geciteerde auteur zonder voornaam vermeld, zelfs niet met zijn bekende initialen 'C.B.'.
Daarom ze maar even meegeven: die initialen staan voor "Coenraad Bernardus".
stijfvreter 16 november 2010, 12:31
Van Haeringen verwoordt hier het bekende principe dat 'vertussentaling' (als mengeling van standaardtaal met dialectelementen) niet alleen nefast is voor de standaardtaal maar ook voor de oorspronkelijke, lokale dialecten zelf: het is door het opheffen van de strikte scheidslijn tussen standaardtaal en dialect, dat die oude, historisch gegroeide dialecten die al eeuwen bestaan opeens dreigen te verdwijnen. Dat verklaart dan ook het op het eerste gezicht paradoxale feit dat de meest fervente strijders voor het Standaardnederlands meestal tegelijk gepassioneerde verdedigers van de dialecten zijn.
Het principe van Van Haeringen is in de taalwetenschap verder uitgewerkt tot een heuse theorie door de lingu´st Peter Auer.
Reageren