De taal van Felix Timmermans

Felix Timmermans schreef niet in het Nederlands maar in het Vlaams. Zijn schrijftaal was uitgesproken Vlaams, en veel van zijn personages spreken een Vlaams dialect. Dat juist hij de enige Vlaamse romanschrijver was die ooit succes kende in een ander taalgebied (met name het Duitse) weerlegt één van de meest gehoorde argumenten van Hollandsminnende Vlamingen, namelijk dat Vlamingen de Nederlandse taal nodig zouden hebben om internationaal iets te betekenen.

 

In hedendaagse uitgaven wordt de schrijftaal van Felix Timmermans compleet verminkt - eigenlijk kan men stellen dat zijn werk enkel nog gepubliceerd wordt in Hollandse vertalingen. Het zo kleurrijke taalgebruik van de meester, die als geen ander de kunst van de beeldspraak beoefende, wordt gepresenteerd in een verschraalde versie die alleen maar woede kan opwekken bij wie het origineel kent. Deze intrieste verminking zegt alles over de taalsituatie in Vlaanderen en over het Vlaamse minderwaardigheidscomplex van onze taalnazis. Het is alsof de Engelsen Shakespeare zouden vertalen naar Amerikaanse slang en de oorspronkelijke werken niet meer zouden uitgeven.

 

In dees reeks artikels analyseer ik de taal waarin Felix Timmermans zelf schreef. Ik presenteer zowel de verschillen mej et Algemeen Nederlands als die met d'hedendaagse Vlaamse omgangstaal gelijk beschreven op deze site. Ik doen dad aan d'hand van den boek "Pieter Bruegel". De paginaverwijzingen verwijzen naar het exemplaar dad ik heb (de zesden herzienen druk) en zijn vooral voor m'neigen bedoeld. De meeste artikels worden in 't Vlaams geschreven, gelijk deze paragraaf.

Inhoudstafel