Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten
Site nieuws

De tv-fluisteraar

Dinsdag 23 oktober 2012 | stijfvreter

Na een kleine radiostilte: De tv-fluisteraar in De Standaard over "zich verwachten aan" van Jan Becaus. Na Hugo Camps en Joël De Ceulaer is dit nu al de derde persoon die Becaus als de verpersoonlijking van het Standaardnederlands opvoert. Martine Tanghe is blijkbaar passé. Zoals eerder al eens opgemerkt, bewijzen de standaardtaalverdedigers zo dat ze zelf de standaardtaal steeds meer als belegen en geaffecteerd beginnen te beschouwen.

En in één ruk wordt er nog een verband gelegd met politiek: "hoe fanatieker Vlaanderen de strijd tegen de verfransing voert, des te fanatieker grijpen de gallicismen om zich heen."

1 reactie
Georges Grootjans 23 oktober 2012, 16:46
Er zit ook een goed voorbeeld in van taalonderdanigheid waarover ik juist een rubriek opgestart heb.
De auteur veroordeelt 'schrik hebben' als geen goed Nederlands. Een lezer merkt terecht op dat het door de Taalunie als Standaardtaal in België goedgekeurd is. Wel dat is taalonderdanigheid: er is een aanvaarde, goedgekeurde, aan de norm beantwoordende Vlaamse variant en toch blijven sommige Vlamingen zelfs dat veroordelen. Omdat het geen Noord-Nederlands is? Omgekeerd reclameert er niemand wanneer een journalist op de vrt een woord gebruikt dat Sandaardtaal in Nederland is en door de Vlaming niet gebruikt of zelfs niet verstaan wordt. Ge moogt uw eigen verwachten aan voorbeeldjes in de rubriek over taalonderdanigheid.
Reageren