Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten
Uit: den blog van Grytolle

Wonkruid onder de tarwe (1)

Grytolle | Zaterdag 6 oktober 2012

Deze keer gaad et mij om den derde zin uit Van Istendael zijn betoog:

 

Ze zeggen et nu wook al aan dunief, in d'afdeling taalkunde, en asse taar nie wete, waar dan wel?

 

Ne rappen blik op de zin zegd mij da Van Istendael ons aandacht op de volgende afwijkingen wild vestigen:

 

1) De h in het word nie uitgesproken

2) Der word nen overgangsklank ingeschoven tussen /y:/ en /o:/ in u ook

3) De sjwa van het vrouwelijk of meervoudig lidwoord de vald weg als der ne klinker op volgd

4) As ze of als ze - de l zal der weinig mee te maken hebben - word uitgesproken als a(l)s se

5) t daar word uitgesproken als t taar

6) De t van niet word nie uitgesproken

 

Gelijk da ge zie zijn dad heel wa dingen om na te gaan, dus ik gaan wel meer dan en lang bericht nodig hebben voor dad allemaal te behandelen:

 

1) Den overgangsklank [w]

2) De gereduceerde uitspraak van de lidwoorden de en het, en van niet

3) De correcte assimilatie in als ze en t daar

 

Deerste kwestie sluit goed aan bij mijn vorig bericht over den tussenklank [j], dus daarom wil ek die eerst bespreken. Er is pertang een ander mogelijke reden voor die schrijfwijze: Misschien wou Van Istendael duitspraak van de scherplange /o/ in ok weergeven, maar dad is nie zo waarschinlijk, want dieje klank word op ander plaatsen in den tekst nooit onderscheiden. Maar ook als dad de bedoeling was geweest zou het geen goei notatie zijn, vermits da die uitspraak nergens voorkomd, bij mijn weten. Grosso modo zijn er drie wijdverspreide uitspraken in Vlaanderen: /o:ə/, /y:ə/ en /u:ə/. In West-Vlaanderen hoorde echter soms, gelijk in de liekes van Flip Kowlier, duitspraak /wɔ/, of misschien /wo/ - maar hoe dan ook meh ne korte klinker. t Ligd gewoon nie voor dhand dad den Brusselaar Geert Van Istendael die uitspraak zou bezigen, en de schrijfwijze <wook> wijsd sowieso nie echt op een uitspraak <wok>.

 

Van Istendael zal dus weer van mening zijn da ge genen overgangsklank moogd laten horen tussen twee klinkers, en hij loopt evenzeer de mist in als in het vorig geval, en wel om de redenen die ik daar beschreef.

5 reacties
Georges Grootjans 21 oktober 2012, 09:50
Ik heb al eerder aangehaald dat de truc van de semi-fonetische spelling de zaak in het belachelijke trekt en dat ge dat evengoed zou kunnen omdraaien. Ik vind toevallig een stukske dat op gelijkaardig manier het Polderhollands te kakken zet:

Hardnekkigheidjes in Nederland:

Op-e-gee-mment is 'tuuk de plietsie bezig met de koo-nke bewaking.
De nieuoewwe eeuoeww.
Compenzaties:
Sesenzestig. Sevenenzeventig. De fieze-president. De tweede ferzie van Kramer Mer... ferzus Kramer. Het uniferzum, een uniferzeel tja. Conferzatie: baby's ferferzen.

En wat dach u van de soowsjaal-fineshejle situaatsie, fan feejl pelang of niet ?
Of van Thetcher, gehendikept (ooit een koddig misverstand met Paul De Leeuw gezien, maar vergeten welk:), zeppen, de trem, kesh, een pot dsjem, een ect, rielext in me kerrefen op de kemping, Joenifek (lees: Univac).
Een kluif voor de reXHrXHe (recherche met Hollands-Chinese tongval). Tenzij je de riesjoeurts verkiest (research voor de ingewijden). Eens aan de MaarreXHoowseij vragen wat zij erfan finden.

Geen eind-n in naamwoorde en werkwoorde meer wille gebruike, zelfs niet in nege tegedele of seuve regeweke, maar wel waar het niet gevraagd is, zoals ze-n-'et wel eens durven te stellen asje-n-een beetje oplet.
Georges Grootjans 7 oktober 2012, 17:30
Ik denk het ook dat hij eerder gemproviseerd heeft.Wat niet wegneemt dat uw analyse overeind blijft: zijn intentionele, dan wel onbewuste benadering van het Vlaams vs. het AN is eruit af te lezen.
Behalve de meer taaltechnische ontleding die gij zo goed maakt - ik dan dat niet - lees ik bij wijlen uit zijn gestuntel toch ook een misprijzen af. Hij maakt er bewust een karikatuur van.En slaagt er dan ook dikwijls naast: chetrokke moet eerder een persiflage van een Noord-Nederlandse Mer... uitspraak zijn dan van een Vlaamse. (Of deed hij gewoon Camps na?)
En voor de rest probeert hij wat stereotiepen uit te buiten, vooral door zijn gebruik van de semi-fonetische spelling. Dan hebt ge ofwel:
Euk spreuk zeur geud Zweuds. Of Ikski sprekski Ruski.
Of hebt ge (en dan zit ge sociologisch in een ander vaarwater):
Ikke kunne spreke al heel goe de Nedderlands.
("Sjimmie niet weten wat hij doen moeten" destijds uit Sjors en Sjimmie. )
Ik vermoed het laatste. En dat zegt veel over de manier waarop Van Istendael naar de Vlaming kijkt: een onderontwikkelde.
Grytolle 7 oktober 2012, 15:59
De consequentie zou wel ne keer gegaan kunnen worden ja :p Volgens mij is hij helemaal niet consequent
Georges Grootjans 6 oktober 2012, 20:40
En ik weet niet hoeveel afleveringen er nog gaan komen, Grytolle, maar ik kan niet wachten tot ge aan 'weg chetrokke' zijt. Dat wordt er een om te lachen denk ik.
Georges Grootjans 6 oktober 2012, 20:21
Ik heb ook de indruk dat Van Istendael in zijn spelling vooral/alleen aan de medeklinkers morrelt. Van de klinkers blijft hij meer af. Dat is ook flauwekul natuurlijk, want als ge per se een soort fonetische spelling wilt presenteren dan hangt het een van het ander af.
Een vraagske Grytolle: Ge probeert uit de spelling van Van Istendael af te leiden hoe hij de 'afwijking' van het Vlaams tegenover het AN interpreteert. Ge alludeert er zelf al op, maar is Van Istendael consequent in zijn spelling. Want in deze zin schrijft hij bv. dunief in n woord (flauw) en d'afdeling in twee woorden. En verder in de tekst Dollanders, wat helemaal op niks trekt natuurlijk. Vannistendaal is een foeteraar.
Reageren