Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŰren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

1. Inleiding

GecreŰerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 26 juli 2009.

Dit is het deel waar het allemaal om draait. De grammatica van een taal wordt door de eeuwen heen door opeenvolgende generaties gevormd en bijgeschaafd. Hij vormt de structuur en bepaalt de 'smaak' van een taal. De bijzondere grammaticale kenmerken van het Vlaams zijn veel bepalender voor de eigenheid van ons taalgebruik dan dit of dat woord.

 

Op het vlak van woordenschat hoeven verschillende vormen elkaar niet uit te sluiten en kunnen invloeden van andere talen, ook het Hollands, verrijkingen zijn zonder afbreuk te doen aan de eigen kwaliteiten van ons taalgebruik. Synoniemen en nieuwe woorden verbreden gewoon het pallet waar de taalgebruiker mee kan werken.

 

Dat ligt anders wanneer het over grammatica gaat. Hier kunnen verschillende regels moeilijk naast elkaar bestaan, omdat men zonder consistentie in de grammatica een warrige mengtaal spreekt die gebouwd is op drijfzand. Veel Vlamingen spreken zo'n mengtaal, veroorzaakt door de vermenging van de onbewust aangeleerde grammaticale structuur van de eigen streektaal met die van de Nederlandse importtaal, die er gedurende de hele schooltijd ingestampt wordt.

 

De invloed van de Nederlandse grammatica is op geen enkel vlak een verrijking voor de Vlaamse. Hij veroorzaakt hoogstens een verandering, en in vele gevallen een uitgesproken verschraling - de Nederlandse grammatica is immers op zowat alle vlakken simpeler dan de grammatica van het algemeen Vlaams.

 

Dat zal uitvoerig ge´llustreerd worden in dit deel, waarin we alle verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse grammatica bespreken. Altijd zal blijken dat het Vlaams meer vervoegingen, meer verbuigingen, meer lidwoorden, meer uitgangen en meer van ongeveer alles heeft. De Vlaamse grammatica is gewoon complexer.

 

We benadrukken nog eens dat we hier enkel de algemene Vlaamse omgangstaal beschrijven, niet de Vlaamse dialecten (die in de meeste gevallen een nog complexer grammatica hebben). Natuurlijk is dat Algemeen Vlaams zich nog aan het vormen en zijn nog niet alle details duidelijk uitgekristalliseerd. Wanneer er meerdere grammaticale regels of vormen naast elkaar bestaan waarvan nog niet duidelijk is welke dominant wordt, zullen we dat naar beste vermogen vermelden. Een voorbeeld is het aanwijzend voornaamwoord voor mannelijke woorden, waarvoor de vormen diej[n] en diene[n] naast elkaar bestaan.

 

We verwelkomen elke relevante input op het forum.


Forumdiscussie over dit artikel — 4 berichten