Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

5.6 Waals varken

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 18 juli 2009.

...Iets helemaal anders, iets helemaal anders.

 

Ik woon in Vlaanderen nogal tamelijk dicht bij de taalgrens med Walloni. Da betekend: hier loopt zo de taalgrens. Dr wonen de Walekoppen! En van deze kant wonen de Goeien.

 

En in mijn dorp woond 'er nen boer; 't was oorspronkelijk ne fiere Vlaming maar hij's overgelopen naar de Walen, en iederen dag koopt hij zich twee kranten - een Franstalige en een Vlaamse. Die Franse krant zit 'em heel den dag uit te lezen om ons te provokeren en da' Vlaams krantje - da ligd op zijne wc. Ja, maar ze zijn onlangs meh hem toch naar de psychiater moeten lopen want zijn gat was al veel slimmer als zijne kop geworden.

 

Enne nog ni' zo lang geleden was 'er in ons dorp en heel grote jaarmarkt op de Jaarmarkt - ze doen dad om de drie weken. Enne alle, alle Vlaamse boeren komen daar dan tentoonstaan meh heel hunne veestapel. Iederen boer krijgd en vierkante meter. Den ne stapeld al zijn melkkoeien op mekaar - zo'nen toren van twintig meter; den andere zijn trekpaarden, konijnen, schapen. Vandaar et woordje veestapel. Da' komd van bij ons.

 

En da boereken waarda'k et hierover heb - die had in die Waalse krant gelezen dad 'er in Walloni varkens gekweekt werden die veel intelligenter waren dan die Vlaamse varkens. En weer om ons te pesten was hij daar zo'n varkentje gaan halen en hij stond daarmee op de Jaarmarkt: Franstalig varken! Tienmaal slimmer dan al die stoemme, lelijke Vlaamse varkens bij mekaar. Franstalig varken!.

 

Komd daar zo toch uit nieuwsgierigheid een Vlaams boerke, zo'ne keer naar kijken, eh.

(Maar allee, zijn hier zeker geen zakken in da broekske?)

- Zeg, eh... ah wa kund gij da' zien, jongen, dad uw varken slimmer is dan ons varkens?

  • Wa, trekt uw ogen open, eh, dommerik! Ge zie toch? Da' varken, da kan rekenen, wiskunde, algebra, informatica.

- Kan da' varken rekenen? H Poe, Kamil, komd nu is kijken! Dieje denkt da' zijn varken kan rekenen. Allee, wij gaan lachen. Komd, laat ne keer iet zien.

Diejen boer tegen da' varken:

  • Drie maal drie.

Da' varkentje:

$ Neuf!

-Neuf? Negen? Da klopt! Neuf. Charles, Ypolit, komd zien, joeng. Diejen heefd hier een varken da kan rekenen, en op de koop toe in 't Frans - twee dingen da wij ni kunnen. Allee, Laat nog is iet zien!

Diejen boer weer tegen da' varken:

  • Zeven plus twee

$ Neuf!

- Meneer Pastoor, Thofil, komd nu ne keer zien, joeng! Echt... Serieus, diejen heefd hier... Allee, nog is!

  • Dertig min... uhm... eh... min enentwintig

$ Neuf!

 

Uiteindelijk komd 'er toch een Vlaams boereke bij staan, ne dieje toch een beetje gestudeerd had, zo ene meh een baardjen en meh een worteltjen op zijne kop en zo.

@ Ja, maar hela hela! Gij zorgd 'er zelf voor da' dad iedere keer neuf is op 't einde. Da's ni moeilijk voor een varken om neuf te zeggen. Ze doen den helen dag ni anders als: neuf neuf neuf neuf neuf neuf neuf neuf!

  • Pas op, h, Urbanus. Als gij denkt da' ge beter weet, eh, zegd dan zelf een rekesommetje. Dan zuld ge 't zien da't geen bedrog is.'

Ik tegen da' varken:

@ Awel, vier plus vier.

Da' varken helemaal zijne kluts kwijt. Da boerken meh' z'n stoksken in da' varken z'n achterste:

$ Huiiiiit!

 

Pas op! Ge moet daarvoor wel een heel klein beetje Frans kunnen spreken, h? Want ze zijn hier wel allemaal aan 't lachen maar ik durf wedden dat de helft niet weet waarom. Ik zie ze straks thuiskomen, ze...

- Nou moet je 's effe luisteren. Urbanus had een leuk cheintje over een swijntje en, uh, een Waals boerkie met se stokkie in da swijntje se reet: Acht!

  • Leuk, hoor, "acht".