Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

2. Doelstellingen

GecreŽerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 28 april 2012 door Grytolle.

Deze site heeft de volgende concrete doelstellingen.

 

  • De algemene Vlaamse omgangstaal zoals ze is beschrijven en analyseren. Als algemeen beschouwen we die taalelementen die Vlamingen uit verschillende streken gebruiken wanneer ze met elkaar spreken. Onze beschrijving is dus niet gebaseerd op de Vlaamse dialecten.

 

  • Een uitgewerkte schrijfwijze voor het gesproken Vlaams introduceren.

 

  • Grammaticale consistentie in gesproken, gezongen en geschreven Vlaams aanmoedigen door de inconsistenties in bestaande dialogen en teksten te analyseren, voorbeelden van consistente Vlaamse teksten op te stellen en op verzoek te assisteren bij het opstellen van Vlaamse teksten (zoals scenario's en liedjesteksten).

 

  • Vlaamse taalnazis van hun minderwaardigheidscomplex verlossen.

 

  • Een stem zijn die pleit voor Vlaams taalgebruik en tegen het Hollands als taalnorm.