Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiėren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

2.2 Med uw ogen toe

Gecreėerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 20 mei 2010.

 

Ik weet da' gij soms ook

[ik weet da-chij somz-ook]

achterloopt op den tijd

[achtėrloopt ob-dėn tijd]

en da' g'er ook nog nied uit zijt

[en da-ch-ėr ook noch nied-uit-sijt]

wie ge eigenlijk wild zijn

[wie gė eigėlėk wilt-sijn]

 

Ma schrijfd een liedsjen over mij

[moh schrijft ėn lie:tsjėn oovėr mij]

want mijne radio is kapot

[want mčnnė raadioo-w-is kapot]

schrijfd der eentsjen op mijn lijf

[schrijft-tėr eentsjėn op mijn lijf]

zonder begin en zonder slot

[zondėr bėgin en zondėr slot]

 

Ge moogd alleen ma praten

[gė moocht allee-maa praatėn]

als 't is om beter te weten

[als t iz-om beetėr tė weetėn]

alleen maar zien

[allee-maar zien]

als ge 't daarna kund vergeten

[als-ch-ėt daarnaa kunt-fėrgeetėn]

 

refrein:

Kijken mag zolang ge daar maar

[kijkem-mach zoolang gė daar maar]

ni te veel bij nadenkt

[nie: tė veel bij naadenkt]

ma doed uw ogen toe

[moh doe:d-uw oogėn toe:]

ik ben zoveel schoner

[iG-ben zooveel schoonėr]

als ge 't licht uitdoe

[als-chė tlicht uitoe:]

 

Als ge mij morgen wild vervangen

[as-chė mij morgė wilt-fervangėn]

zet mij dan gewoon als reserve aan de kant

[zet mij dan gewoon als ré.servė aan dė kant]

en roept mij als ge 't koud krijgd

[en roep(t) mij als gė t kout krijcht]

als ge zelf aan de zijlijn zijd beland

[als gė zelėv-aan dė zijlijn zijd-bėland]

 

Ik geef et gene naam

[ik-cheev-ėt geene naam]

ik denk er ni meer over na

[iG-denk ėr nie: meer oovėr naa]

ik val gewoon wa sneller

[ik-fal gėwoon wa snellėr]

en we zien wel wa' daarna

[en wė zien wel wat-arnaa]

 

(refrein x2)

 

doed uw ogen toe

[doe:d-uw-oogėn toe:]

ik ben zoveel schoner, zoveel schoner

[iG-ben zooveel schoonėr zooveel schoonėr]

als ge 't licht uitdoe

[a(l)s-chė tlicht uitoe:]

 

Staade gij soms ook

[staadė gij somz-ook]

uren aan te schuiven

[uurėn aan tė schuivėn]

voor iets wa' da' ge uiteindelijk

[vor iets wata-chė uiteindėlėk]

toch ni nodig had

[toch nie: noodich-hat]

en zitte gij soms ook

[en zittė gij somz-ook]

med iemand anders in gedachten?

[med-iemant andėrs in gedachtėn]