Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

1. Principes

GecreŽerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 28 juni 2009.

De hele inhoud van deze site is vatbaar voor discussie onder gelijkgezinden en wordt op basis van die discussies voortdurend bijgeschaafd. Om te bepalen wat we verstaan onder "gelijkgezind" hebben we een aantal stellingen geformuleerd die hieronder opgesomd zijn. Iedereen die deze stellingen deelt, heeft in principe medezeggenschap over de concrete inhoud van deze site. Alle anderen zijn uiteraard ook welkom om mee te discussiŽren.

 

De stellingen zijn:

 

  • Er ontwikkelt zich in Vlaanderen spontaan een algemene omgangstaal - het zogenaamde Verkavelingsvlaams. Wij verwachten dat deze heden nog inconsistente omgangstaal zich geleidelijk zal uitkristalliseren tot een Vlaamse standaardtaal. Wij willen dit proces aanmoedigen en versnellen door de stap van spreektaal naar schrijftaal te zetten en door naar beste vermogen vooruit te lopen op de natuurlijke evolutie van de Vlaamse taal.

 

  • Het streven naar een Vlaamse taal moet volledig losstaan van elke vorm van politiek nationalisme, of dat nu Vlaams of Belgisch of hoe dan ook gekleurd is.

 

  • Taalnormen zijn er enkel om praktische redenen, niet om verscheidenheid de kop in te drukken of om taalgebruik in een keurslijf te steken. Taal is geen wiskunde maar cultuur.

 

  • Het heeft geen enkel belang hoe veel of hoe weinig de Vlaamse taal op de Nederlandse gelijkt. Er zijn tal van voorbeelden van onderscheiden talen die zeer sterk op elkaar gelijken (Deens en Noors, Servisch en Kroatisch, ...). Elke neiging om de verschillen tussen Vlaams en Nederlands kunstmatig uit te vergroten of te minimaliseren, zou indruisen tegen de vorige twee principes.

 

  • De schrijfwijze van de Vlaamse taal moet zo leesbaar mogelijk zijn voor leken. We nemen daarom de logica van de Nederlandse schrijfwijze over, inclusief haar vele gebreken (zoals de openlettergreepregel), omdat Vlamingen nu eenmaal aan deze schrijfwijze gewend zijn. Haar veranderen waar dat niet nodig is, zou de drempel om Vlaams te gaan schrijven alleen maar verhogen.