Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

8.1 Het Eiland - The Best of SAmmy TANghe

Gecreëerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 10 juli 2009.

 

-Sammy

-Neh neê, 't is Alain

-Ah nee, ik ben Sammy, hè!

-Oh, gij!

[lololol]

 

-Wa?

-Sammy.

-Wie's da?

-Sammy Tanghe.

-Ah, Sammy… Die zit daar, bij den export.

-Nolleke kreeg daar een heel onaangenaam gevoel bij.

-Bij Sammy? Allee..

 

-Ma't klopt wel, 't staad op 't kaartje

-Da klopt ni

-Maar da klopt wel

-Klopt ni

 

-Jajajajajajajajajajaja Ja, Allain, jajajajajajajaj Ja, jong, ja!

 

-Nee, Sammy, mevrouw Protut wou u is ontmoeten.

-Ah. Amai! Dank u.

-Gij zij' dus Sammy Tanghe?

-Ja ja, al zesendertig jaar.

-Ik kon er geen gezicht op plakken.

-Ah, wach.. wacht dan efkes, ik zal 't eraf trekken.

[screaming]

[lolling]

 

-Zeg hè, doe' da nog pijn?

-Ah, pijn, wad is da? Da's gewoon fijn med een p, hè.

[lol]

-Ja maar ge lacht, ge lacht, maar da's maar lichaam hè. Maar ik zit meh iets van binnen, diep van binnen, en dad is… veel erger.

-Alain, kund ge nu komen alstubliefd? En gij hebd ne slechten invloed.

 

-Godverdomme! Hebde gij stront in uw ogen, ofwa?!

-Oe, ja jong

-'s goe

 

-Guido, is Alain der ni?

-Nee Sammy, en ik weet ni waar hij is.

-Hij zit misschien op toilette.

-Da weet ik ni, Sammy. Zou kunnen.

-Of zit 'em onder tafel? Wacht, 'k zal is kijken.

-Da kan natuurlijk ni!

 

-Kijkt nu is naar de handtekening.

-Ja, Sammy Tanghe.

-Denkt die kleine letterkes is weg.

-Sa. tan. Satan.

 

-Hey, Bakkie.

-Zeg ma, mannekes…

-Zet die pet af

-Ziede 't wel? 'k heb 't u gezegd, hé vriend!

-Ja jong, 't is goed. Ga maar naar een ander hol gaan keffen

-Frankie had mij daartoe verplicht.

-Dad is ni waar.

-Dad is wel waar.

-Dad is ni waar.

-Dad is wel waar.

-Dad is ni waar.

-Dad is wel waar.

-Hela!!! Kom is hier, allebei.

 

-Vandam, Alain

-Ja, spreek ik med Alain “de vijs” Vandam? Ge staad op de website, man!

-Sammy, nu ni.

-Man!!!

 

-Alain, luisterd is! Ge zij mijnen beste vriend, weete gij da?

-Hé?

-Ja, ik heb u heel graag, en ik wil dad hier voor iedereen roepen.

-Nee, ni doen hè, Sammy! Ja ma nee nee ma.

-Nee, dad is ni seksueel ofzo, ma ik ben gewoon heel graag in uw gezelschap, ja.

-Ja ma Sammy, ik snap dad allemaal wel, zeh, maar ge moet me toch altijd ni' zo volgen. Allee zie ons hier nu staan.

-Ja, maar ik zou 'kik hier, heelder dagen meh u kunnen staan. En en en gewoon babbelen en tof doen en…

-Sammy, ik gaan nu naar daar gaan hè, en ik wil ni da' ge mij volgd, hè.

-Nee.

-Ja me nee, maar ni, hè!

-Maar ik versta da', zeh, Alain!

 

-Nomeed nejoem en embraw ne ejoom esorne nep ke (backwards: ik ben ne rosse en mooie en warme en mooien demon)

 

-Bedankt hè, Allain!

-Ja ma! Ja ma! Ja.

-Aj! Oh, sorry, wa' doede gijlen hier?

 

-Denkte gij da'kik het weet? Het enige da'kik weet is da' da mijne kikker is en da we moeten samenwerken!

-Als dad hier samenwerken is, hè… Awel, merci!

 

-Ja, ma, ik sta'kik vol rooi plakken, zie!

-Oh, Alain wa is da, jong?

-Ja, jong.

-Oh, da' zie rood, man.

-Uhu.

-Is da' den andere kant ook zo?

-Ja ja hier, ze! Da's uh.. ziede gij da?

-Stoor ik?

 

-Maar de gorrila stond weer recht!

-Franky!

-Sorry, Michel, sorry!

 

-Ja, ge moet zo ni na mij kijken, hè! Ik heb.. ik heb gene wind gelaten, hè! Da’s een mopke van onze vriend hiernaast.

-Excuseer… Oeh! Zeg! Ohoh heefd 'er hier iemand uh…

-Ik wil da' gij komd zeggen dad ik geen wind gelaten heb.

-’k Zal me spoeien, jong, da stinkt hier nogal, zeg!

-Ja, lach maar, maar lach de lach der dwazen! Niveau nihil, jong! Nihil! Wa' zitte nu te kijken? Komd dan rieken, hè!

 

-’t Is schitterend weer.

-Sit dnerettichs reew.

-Michel, dat is geweldig, hè. Ge zegd ne zin en die zet die direct achterstevoren.

-Achterstevoren.

-Plezant. En wilde nu weggaan alstubliefd?

-Tnazelp. Ne edliw un naaggew.

-Nee, neenee Sammy! Nee, hij bedoeld da' ge beter kund weggaan.

-Één één Yssam! Één, ijh tloedeb ad eg reteb tnuk naaggew.

-Bol het af, jong!

 

-Zeg, zijde gij al weg ofwa?

-Ja, ja maar ik moe nog kleren gaan kopen. Ik heb niks om aan te doen, jong.

-Zeg, ik kom u halen om zeven uur, is 't goe?

-Dan al! Is da ni te vroeg?

-Ja, Alain! Sorry, ma ik heb is op 't planneke gekeken. 't Is echt ni bij de deur, zeh.

-Ça va, Sammy, ma…

-Ik kom liever ietske op tijd dan da'kik laat ben.

-Ja, ma […] ni… ni te vroeg, hè!

 

-Ik had het u gezegd, hè, da we te vroeg gingen zijn. Ah, da haat ik, hè, te vroeg op een feest aankomen.

-We zijn nu toch ni te vroeg.

-Ah ja? Der is nog niemand. Ze zijn de discobar nog aan 't testen.

-Awel! Dan hebben we dad ook is gezien.

-Liesjen is er zelfs nog ni.

-Die komt, hè, Alain. Die komt.

-Ja, lap! 't Slaad al op m'n darmen.

-Wad hebde?

-Zenuwen, hè

-Ah, kalmeerd hè, Alain!

-Da' ga'kik doen, Sammy. Da' ga'kik doen.

-Doe maar rustig, hè!

 

-Hey, hier zijde gij!

-Hey, Sammy!

-’k Heb mijne reserve moeten aandoen, jong. Ik stond al nat in 't zweet.

 

-Wa' zijn hun hobby's?

-lolol Wa' zijn hun hobby's? Ah, hun hobby's?

-Ja, wa' doe Hanz in zijne vrijen tijd?

-Die? zegd nooit iets.

-Ja, wa!

-’t Is toch waar, hè, man! Gij zegd nooit meer dan 't strikt noodzakelijke. 'k Wist ni eens dad uw vader nen duitser was, zeg.

-Da moete gij toch ni weten?

-Dad is het punt toch niet?!

-Sammy? Vogels.

-Ja, maar dad weet zij omdad ik daarover praat.

-Elken dag, ja.

-Hoor ik u?!!

 

-Gij zijd daar geweest, hè?

-Ja.

-Nee, maar ik heb graag ne warmen bril.

 

-Wad is da? Wie is da? Sammy? Zijde gij da?

-Ja, Guido. Ja, Guido, tege- tegen de pompbak gelopen.

 

-Drets.

-Hallo, Michel. 't Is hier meh Sammy. Is Alain daar?

-Nee.

-Oei, dan heb ik te vroeg gebeld.

-Ja.

-Ik zit ni op mijn werk.

-Nee.

-Vraagde gij u ni af waar da'kik zit?

-Nee.

-Okee. Dan bel ik later terug.

-Ja.

-Wie was 't?

-Sammy.

 

-Au! …h geen probleem.

 

-Wa hebde gij tegen Bucky gezegd?

-En ik zeg u da' gij mij ni kund verplichten om da tegen u te zeggen.

-Nee, ma ge kund et wel aan Alain z'ne neus hangen.

-Da was vertrouwelijk, en Alain wist da!

-Wat is 'er?

-Wad hebde gij tegen Bucky gezegd?

-Ik heb gezegd da Michel soms last heefd van… uhm… opvliegendheid.

-Nee! Nee vriend! Nee. “Boosaardig”.

-Dad is ni waar!

-Boosaardig!

 

-Boosaardig?

(volgende regel is weggeknipt)

 

-Boosaardig?

(volgende regel is weggeknipt)

 

-Dad is ni mogelijk, man.

-Wat is 'er, Sammy?

-Ge gaad nooit geloven wa' da'kik gezien heb.

 

-Wa? Wa? Wa is 'er?

-Sorry, Sammy, echt sorry!

-Wa, "sorry"?

-Sammy. *wijsd*

-Stop! Stooop! Stop.

-Dad is 'em! Dad is 'em! Dad is 'em!

-Lydia, zwijgd!

(de rest van de regel is weggeknipt)