Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiėren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

3.4 Het liefst

Gecreėerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 10 juli 2009.

 

M'n lief, et liefst zien ek u lachen

>. [mėn lie:v-ėt lie:fst zie:n ėk u lachė]

uwe lach is zo schoon

>. [uuwė lach is-so schoon]

M'n lief als gij gelukkig zijd,

>. [mėn lie:v-als-chij gėlukkich-sijt]

dan ben ik et ook.

>. [dam-ben ik ėt ook]

 

Mijn lief, et liefst laat ek u los

>. [mijn lie:v-ėt lie:fst laat ėk uu los]

en dan na een lange reis

>. [en dan naa ėn langė reis]

lach ik med uw verhale

>. [lag-ik med-uuw vėrhalė]

en gij meh die van mij

>. [en gij me die: van mij]

 

Ik zien u graag, vogelvrij

>. [ik-sie:n uu graach voogėlvrij]

ik ni van u, gij ni van mij

>. [ik nie: van uu gij nie: van mij]

 

M'n lief, et liefst pak ek u vast,

>. [mėn lie:v-ėt lie:fst pak ėk uu vast]

warm en teder is uw lijf

>. [warm en teedėr iz-uu lijf]

Ik wil er soms in bijten,

>. [ik wil er somz-in bijte]

maar da' vind gij ni' zo fijn

>. [maar da-fint-chij nie-so fijn]

 

Mijn lief, et liefst

>. [men lie:v ėt lie:fst]

vroeg ik heel den dag

>. [vroe:g-ik heel dėn dach]

"zied ge mij nog graag?"

>. [zie:t-chė mij noch-chraach]

ik weet da't stom is,

>. [ik weet-tat stom is]

het antwoord is toch "ja".

>. [hėd-antwoort is toch jaa]

 

Ja?

>. [jaa]

 

Mijn lief, et liefst was ik altijd

>. [mijn lie:v-ėt lie:fst waz-ik altijt]

en overal bij u

>. [en oovėral bij uu]

geen nachtelijk uur te laat

>. [geen nachtėlėk uur tė laat]

en geen vliegticket te duur

>. [en geen vlie:chtieket tė duur]

 

Ik zien u graag naast mij

>. [ik-sien uu graach naast mij]

dan weet ik zeker

>. [dan weet ik-seekėr]

'k ben u nog ni kwijt

>. [G-ben u noch nie kwijt]

 

Mijn lief, et liefst sloot ek u op

>. [mėn lie:v ėt lie:fst sloot ek uuw-op]

in nen kelder zonder raam,

>. [in neng-keldėr zonder raam]

ik et enig lichtpuntje

>. [ik ėt eenig lichtpuntjė]

in uw schraal bestaan

>. [in uu schraal bėstaan]

 

Ik zien u graag, bijna dood

>. [ik-sie:n u graach bijnaa doot]

als gij u klein voeld, voel ik mij groot

>. [als-chij uu klein voe:lt voe:l ik mij groot]