II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

4.4 D'historie van SteÍntsje

GecreŽerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 12 augustus 2011.

Ik hadde ne vriend in Noord-Canada

'k zeg ne vriend, 't was een broere, een vader

in 't land van d'Indi‚nen, Alberta

Roger VandersteÍne was daar p‚ter

 

kijnders zijd stille en hord ne m'n lied

'k vertel u d'historie van SteÍntsje

hij ha' vrouwe noch kijnders en geld ok ol niet

zelfs nie kloek van posteure, 't was e kleÍntsje [-ure?]

 

maar hij had in zijn herte een groÚt gedacht

'k ga d'Indi‚nen van Jezuus lÍren

maar dat was ver boven SteÍntsje zijn macht

gin Ínen dien hem wilde bekÍren

 

da‚r ston' zijn barakke bij de rivier

en hij moste visschen en jagen

en barre wijnters zonder eten of vier

hij schreef in zijn brief "'k mag nie klagen"

 

hij smoÚrde zijn puipe en luisterde goed

nor oeroude indi‚neverhalen

van de grote geÍst die 't al leven doet

en van de doÚd dien uus komd halen

 

de rivier is ne levenslangen tocht (riviere?)

en iedereÍn kronkel doe' groeien

makt da' j'gereÍd zijd bij de latsten bocht

om de grote zee up te roeien [zee?]

 

en ze gijngen up jacht, anders gah je der doÚd

voor dagen med honden en sleden

want 't vel van den beŤr is warm en groÚt

en zijn vet en zijn vleÍs goed om t'eten

 

hij schreef up nunder tale woord voor woord

en ol nundere wondere gedachten

van bergen en bossen had hij toeren g'hoord

en den hemel die me meugen verwachten

 

en SteÍntsje wierd opperhoÚfd-Creeindia‚n

"aima weno", meh' de geÍst kost hij spreken

hij had ok den totem voor zijn tinte sta‚n

want dad is da‚r 't heilige tÍken [ee?]

 

van de Buffalokopheuvels tot in Wabasca [h], [uu]

meh' de kariboe bergen in de verte

en rond 't grote meer van Atabasca [ee]!, -e!

noemden z'hem kleine man meh 't groÚt herte [d]

 

ma‚r nu ist hij weg voh zijn latsten tocht [zijn:?]

meh' zijn kano de zeÍ opgev‚ren [ee?], [zijn:]?

hij was gereÍd bij de latsten bocht

en hij zei, je moe mij hier begraven

 

ik vertelle 't mijn kijnders meh mijn sijmpel lied

d'historie van Roger VandersteÍne

hij ha' vrouwe noch kijnders en geld ook ol niet

hij is doÚd bij d'Indi‚nen, g'heÍl allÍne