II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

4.3 Kastel van schelptsjes en zand

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 12 augustus 2011.

't was een klen jongentsje an 't spelen up 't strand

't bouwd' een kastel meh schelptsjes en zand

en ik die passeerde, 'k bleve daa stan

en 'k liet g'hel stille dat kindsje began

(en 'k liet g'hel stille dat kindsje began)

 

daa groeide 't kastel, 't schoot recht omhoge

meh torens, e porte en e wijde boge

en overal vijvers en parken in 't rond

fonteinen en bronnetsjes spoten uit de grond

(fonteinen en bronnetsjes spoten uit de grond)

 

en ridders, die reden te perde deur 't bos

en war ze passeerden sprongen de blomtsjes uit 't mos

prinsessen en freules in zijde en kant

zongen en zwaaiden ne mij meh nunder hand

(ze zongen en ze zwaaiden ne mij meh nunder hand)

 

wel honderden mensen zten in 't kastel

van rijstpap en tarte kreeg ieder zijn del

der was zelfs een minnestreel die liedsjes zong

bijnst da' de keuning danste en sprong

(bijnst da' de keuning danste en sprong)

 

'k sprong recht om te dansen moh 't was niemand mer

hoe is dat nu meugelijk zo in ne ker?

nog just in de verte liep ter over 't strand

e g'hel klen jongentsje meh e schuptsj' in zijn hand

(een klen jongentsje meh e schuptsje in zijn hand)