Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

3.1 De wegvallende eind-e

GecreŽerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 6 juli 2009.

Bij veel woorden die eindigen op een doffe e wordt deze eind-e niet uitgesproken wanneer het volgende woord met een klinker begint. Wanneer het eerste woord uit twee letters bestond - zoals de, ge, me, we en ze - zullen we de weggelaten eind-e in onze schrijfwijze vervangen door een weglatingsteken en schrijven we geen spatie meer voor het volgende woord.

  • d'eÍrste kans
  • g'eet te weinig
  • 't is m'al gelijk
  • w'oefenen iederen dag
  • z'is te laat

 

Deze schrijfwijze is volledig analoog aan de Franse, bvb. in "l'art d'Ítre".

 

Ook bij sommige langere woorden die eindigen op een doffe e wordt deze eind-e niet uitgesproken wanneer het volgende woord met een klinker begint. Bij deze langere woorden blijven we de eind-e echter noteren en laten we het aan de lezer om de woordcombinatie te interpreteren.

  • een slechte organisatie [Žn slťchT-organizaasi]
  • de volgende oefening [dŽ volgŽnD-oefŽning]

 

In deze gevallen heeft het al of niet uitspreken van de eind-e minder invloed op het ritme van de zin en hangt het er ook van af of men vlot spreekt of juist zorgvuldig articuleert.


Forumdiscussie over dit artikel — 7 berichten