II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

10. Verkleinwoorden

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 15 juni 2011.

Et erste deel van dees pagina visualiseerd den inhoud van 4.1.1.2 in TiSL West-Vlaams - der zijn helaas nen hop onduidelijkheden

 

Mnl.KustwestvlaamsContinentaal West-Vlaams
-skijn
na ng, k, g/ch
-stje > -sje
dagsje, boeksje
-ske
dagske, boekske
-elkijn
na -sk
-eltje:
flaschelke
-elke
flaschelke
Verdwijnend ten voordele van ander suffixen, nu da -sk tot -s is geworden aan het eind van woorden(?)
-ekijn
mannekijn
brdekijn
-etjijn -etji > -etje -t: pintje, latje, kantje, potje

V: koetje, wetje, Hugootje, Saratje

-VVn(ə): mantje, bontje, zeuntje, mandarijntje

de rest med -(e)ke:
bomke, gieterke, deurke, belleke, zunneke, stalleke
(-egie > -ege > -eje)
bzetje, kommetje, ribbetje, mandetje, bolletje, perdetje, wijndetje

-detje > -tje:
   brodetje > brotje (brojgie, brojge, broje)
   wijndetje > wijndtje

-?ntetje?/ndetje > ?-ntje?/-ndtje: hondtje, tandtje, end(e)tje, mand(e)tje, maand(e)tje, veld(e)tjekindekijn > kijndetje > kijnetje > kijengie/kijneje/et c ⇒ kijndtje (AN-invloed)perdetje > perretje

-kijn
stertkijn
-tjijn > -tji > -tje
stertje

 

-s + -tje: -stje > -sje: kasje mesje

 
- woorden op -ən? tje? (Continentaal)

- -je of -tje (MAND!)? wijndje/wijndtje hond, tand, ende/einde, mand, maand, veld

- verdling in 't Middelnederlands ni beschreven gen verklaring voor de verdeling tussen -etje/-tje resp. -eke/-ke

 

 

overgeslagen info:

-Kustdialecten soms -kijn > -ekijn(?): sterretje = stertje/stertje

-Speciaal gebruik van kijnetje (vgl. kinneke)

 

 

 

Eigen onderzoek in de mand

Der zijn 30 plaatsen opgenomen voor de provincie West-Vlaanderen.

enklele (zo'n 5) hebben soms -tse (grens med het Oost-Vlaams, of gewoon Oost-Vlaams)

 

ik rangschik

-ige onder -ije

-tji onder -tje

-tse onder -tje

-eki onder -eke

 

 

VVd

regel: -deke > -tje

brodtje, dradtje, hoedtje, kledtje, liedtje, tijdtje

 

-deke > -ije

brije, drije 7x op dezelfde plaatsen

daarvan hoedije 4x (+ne med hoedtje als alternatieve vorm) + ne zonder opgave

kleije, lieije 6x

tijdije 4x

 

-deke > -etje

tijdetje 3x

 

-deke

tijdeke 2x

 

-deke > -eke

klke 1x (heel dikwijls in heel het wijder -ke-gebied)

 

Onregelmatige vormen

klerke (ne keer neffenst kledtje)

klertje 2x

kleedtje (meh grondvorm klerd) 1x

 

VVr()

-tje of -ke, nooit -e-:

deurtje/deurke, meurtje/meurke, spiertje/spierke

 

r()

-tje of -ke, nooit -e-:

dochtertje/dochterke, kamertje/kamerke

 

Vr

altijd -e-: karretje/karreke

 

Vl

altijd -e-: stalletje/stalleke stolletje/stolleke

 

VVl()

Regelmatig -tje of -ke (geen -tje in 't Continentaal. Vgl 't Antwerps)

 

Soms -e- als het woord ofwel nu, ofwel vroeger, op -e uitging. Bijna altijd vijletje/vijleke. Nen hoop uiletje/uileke (de grondvorm is echter altijd "uil" nu). 1x zaleke. 2x Paleke (uitlsuitend vrouwelijk op -e). Del en stoel zijn helemaal regelmatig.

 

l()

Altijd -tje of -ke (geen -tje in 't Continentaal. Vgl. 't Antwerps)

 

m()

-tje of -ke

 

rm()

-tje of -ke

wel een paar gevallen van "arrem"/"arem"

1x armetje

 

lm()

?

 

VVm()

-tje of -ke

geen uitzonderingen voor bom, duim, rieme

 

Vm()

-etje of -eke

7 bloemtje, 9 bloemke.. vooral wanneer de o onder invloed van het AN(?) oe is geworden (fonemisch ne lange klinker)

 

nk(): ri(j)nk, planke

-stje (meestal g'assimileerd tot -sje) of -ske

een paar keer -sjche

 

ng

-ske 10.5

-etje 5.5 (AN-invloed of wegens -e?)

-ije 2 (spreekt AN-invloed tegen?)

-eke 0.5 (spreekt ook tegen?)

-sjche/scjhi 2

-sje 6.5

-stje/-stji 2x

 

Vk, lk, VVk: bak, balke, doek, haak

-ske / -sje (+ nevenvormen)

 

Vg: dag

-ske / -sje + nevenvormen

H002p -tje

 

Vg: brugge

bruggetje 8.5 (AN-invloed of wegens -e?)

bruggije 1

brugtji 1 (verkeerde notatie? -stje bij de ander op -g)

brugsje 5.5

brugsjche 1

brugske 13

H002p -etje

 

 

VVg(): ge, zage

-ske / -sje + nevenvormen

H002p -tje

 

Vn(): zunne, man

-etje / -eke + nevenvormen

 

VVn(): bne, hne, sten, zeune

overal -tje (of -tji)

 

n(): leugen(e), meulen(e), toren(e), veulen(e)

overal -entje

enkele -eke, als Ovl te beschouwen(?)

Gerelateerd artikel:
Reageren