II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

1.1 Uitspraak en spelling

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 7 februari 2011.

Medeklinkers

spelling flips spelling uitspraak vorbeeld
sch sk /sk/ meschien
-en n of verdubbeling /(ə)n/ hel soms /:/ of niks binnen
Deletieregels?
g g of h /h/ gerne
h - (nie uitgesproken) hin
Afwijkingen: hten (spellen als "ghten"?)
schijnbaar afwijking in /hel/, maar da's eigenlijk "gehel" (g'hel)
ch g, h of ch /h/ hel soms /x/ of // toch

 

Korte klinkers

spelling flips spelling uitspraak vorbeeld
a a /ɑ/ /a/ katte
e e // echt
i i /ɛ/ vint
o o /ɔ/ toch
u u // bus

 

Lange klinkers en tweklanken

(i op te vatten als i of ɪ)

spelling flips spelling uitspraak vorbeeld
aa oa ao of ae? /ɑ:/ slapen
a oa ao of ae? /ɑə/ bne
ui/uu u of uu /Y/, hel soms [y] (voral "u" "uin-" "uw-") (lang in auslaut?) absoluut, bluiven
ik volg d'AN-schrijfwijze en rond ij tot ui
Ik schrijf "uinen" ipv "unen" omdad Hannelore Bedert daar nen diftong heefd
oo oo /o:/ geboden
o wo /uo:/ (verkort? tot [wɔ]) bot, ok
e ji /j(ɪ)e:/ (verkort? tot [je]) zer
ee ee /e:/ of /e:i/ geleden
e i /ɛ:/ gerne
ei ei /ej/ vreien
ij ie of i /i/ (lang in auslaut: /i:/) vrij
ie ie /i:/ (soms /iə/, soms /i/) kampvier
ouw ouw? /ɔw/ vrouwen
auw ouw? auw? /ɔw/ rauw
ou ou, o, oe ??? zou
oe oe /u/ /uə/ /u/ boekske

 

De moeilijkheden

  • Flip heefd nie mer z'n teksten op z'ne site staan
  • Ik weet nog nie goed hoe da ou/oe (en in mindere mate o) hun tot elkaar verhouden, vorlpig schrijf ik ou waar het AN ou heefd.
  • Soms kan het moeilijk vor mij zijn vor het verschil tussen i en e te hren, omda' ze in mijn ren allebei e's zijn.
  • Soms kan het een beke moeilijk zijn vor de grens te trekken tussen ij en i. Nu denk ik het wel onder de knie te hebben maar in hel wa liekes dacht ik nog da [ɪ] een korte i was ipv een [i].
  • Soms spreekt Flip een h uit in een Nederlands lenwoord, wa strikt genomen dus als g zou moeten worden geschreven (gorizon, iemand gten, gegandicapte gomoseksuelen)
  • Misschien is het soms a vr l, zals in het Gents, maar ik heb da nog nie kunnen hren.
  • Het kan moeilijk zijn om de korte a van de korte o te onderscheiden, voral wanneer het om een verkorting van aa of a ga.
  • Soms kan de korte a enigszins gerokken worden, gelijk in "ik magge" (klinkt dus bijna(?) als een lange aa)
  • Het verschil tussen u en uu/ui is hel subtiel. Ik schrijf uu/ui waar ik niks -achtigs hor.

...

 

ee of e vor r

leerne (lederen)

were (weder)

nere (neder)

-eren (-eren in leenwoorden)

sfeer (Lenwoord uit 't Nederlands? Den te verwachten vorm is "de sfre")

 

1.1.1.2 ee verkort tot [ɪ

te vele lachene met domme dijng'

vlo ['vɪlo]

zeker ['zɪʔər]


Forumdiscussie over dit artikel — 7 berichten