II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

1.3.4 Over mij (te g'raken)

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 22 augustus 2011.

 

hih j'ze gezien, was 't ip caf?

was ze ollne of was ter iemand mee?

ge moe mij nie spren, ik kan 't wel an

gijnk ze ol deure of was ze nog van plan

 

voe met die gast nor huis te gan

's anderendags t'hpe ip te stan?

meschien vrage 'k wel mer dan da j'kun' zeggen

zou 't kunnen zijn da' z'heur lat gan

is de liefde echt gedan?

of zou 't zijn vor over mij te g'raken?

 

hih j'mij gezien, was 't ip caf?

wre 'k ollne of was ter iemand mee?

ge moe mij nie spren, ik kan 't wel an

gijng ik ol deure of wre 'k nog van plan

 

voe met da meiske weg te gan

's anderendags t'hpe ip te stan?

meschien vrage 'k wel mer dan da j'kun' zeggen

zou 't kunnen zijn da 'k mij lat gan

is de liefde echt gedan?

of zou 't zijn vor over mij te g'raken?

 

we kwmen oltijd wel overen

moh 'k hih 't noid 'n willen zien

ik hih te ville gegeven meschien

en aa 'k der 'ntwa zou kunnen an doen

zou 'k mij echt nie mir inhoun

ik kan dad ollemale nied an, nink

 

'k hih u gezien

't was ip caf

die krel da j'gij bij ward

vonne 'k echt wel okee

en 'k wilde 't nog vragen

m 't g mij nied an

g j'med em mee

of zij j'nog 'ntwa van plan?

 

luk met die gast nor huis te gan

's anderendags t'hpe ip te stan

meschien vrage 'k wel mer dan da j'kund zeggen

zou 't kunnen zijn da' z'heur lat gan

is de liefde echt gedan?

of zou 't zijn vor over mij te g'raken?

 

ey, ik hih ol mer doh ne ke minsen zer gedan

moh d'gelik noid expres, 't ih redelik van 't zels gegan

en nu is 't omgekerd, nu komme 'k in uw schoenen te stan

ik wete 't wel, gerechtigheid en vechten is nu of te ran

ip mijn blte knien bedanke 'k u, ja vee respect

'k hih mijnzelven van ne g'hel andere kant ontdekt

echte warheid, nie ne gast die eigenlik dom lekt

moh degelik zijnzelven zoekt en zijngd lijk dat 'ij is gebekt

Reageren