Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiėren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

2. Fonetische spelling

Gecreėerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 1 juli 2009.

Om de uitspraak van woorden en zinnen te duiden zullen we op deze site een zeer eenvoudige fonetische spelling hanteren. Deze fonetische spelling berust op volgende principes:

 

 • medeklinkers worden altijd genoteerd zoals ze uitgesproken worden:
  • circus [sirkus]
  • giraf [zjiraf]
  • hond [hont]
  • rugzak [ruchsak]

 

 • de doffe e wordt als ė genoteerd om haar te onderscheiden van de heldere korte e:
  • het [hėt], hek [hek]
  • bevel [bėvel]
  • lekker [lekkėr]

 

 • lange klinkers worden altijd voluit gespeld, ook in open lettergrepen:
  • bedelen [beedėlėn] bedelen [bėdeelėn]
  • vader [vaadėr]
  • horloge [horloozjė]

 

 • hoofdletters dienen enkel om de aandacht te vestigen op bijzonderheden.

 

 • een koppelteken tussen twee woorden geeft aan dat deze woorden elkaars uitspraak beļnvloeden.
  • da' zal wel [da-Sal wel]
  • zes vingers [zes-Fingėrs]
  • op den duur [oB-dėn duur]

 

 

We zullen deze fonetische spelling vooral gebruiken om aan te geven of klinkers kort of lang uitgesproken worden, medeklinkers stemhebbend of stemloos, en of begin-h's en eind-n'en wel of niet uitgesproken worden.


Forumdiscussie over dit artikel — 22 berichten