Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiëren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

1.5 Willem Vermandere - Dance Macabre (1993)

Gecreëerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 3 december 2009 door Kletskop.

Ik was lichtsjes beschonken en 'k zag maar half klaar

in 't gat van december, in 't donkerst van 't jaar

op weg naar huis, deur sneeuw verblind

rond middernacht, deur een ijzige wind

en 'k blies in m'n handen en 'k sloeg z'op mekaar

ik wou dad ik thuis en in m'n bedde waar

 

Voorovergebogen nogal goe-kome-'t-uit

bots ik daar pardaf op ne rare perluit

de magerste mens die 'k van ze leven ooit zag

meh rammelende knoken en nen ijskelderlach

ne zwarte mantel, noch snit noch model

nen bleke scharminkel zonder vlees of vel

 

Welwel meneer Willem, nog zo laat op gang

zij je gij allene in 't donker ni bang

ba neen'k meneer Beendermans absoluut niet

pardon, zei die knekelvent, 't is Piet

Pietsje de Dood, en hier is 't bewijs

van onder zijne mantel een blinkend zeis

 

God sta me bij, ik sloeg een kruis

of ik geraak van de nacht ni meer levend thuis

kreveren op strate dad is onbetaamd

en heel mijn familie doodsbeschaamd

ik moet hier ontsnappen, kost wat kost

hoe geraak ik van die vent en da' zeis verlost

 

Hehe voorzichtig meh' dat scherp ding

sta me toe da 'k eerst nog een liedsje zing

kijk mijn gitaar heh 'k al omklemd

en hoord plingpling z'is al gestemd

of nen dance macabre op de klarinet

of ne marche funèbre op de trompet

 

Voor da' die meh' z'n zeis kon slaan

gaf ik katoen meh m'n stemorgaan

van "'k ben zo eenzaam zonder jou

als ik jou niet in m'n armen hou"

en ook heel innig "chérie chérie"

ne schone vlaamsen potpourri.

 

In 't holst van de nacht gelijk ne gek

zong ik het schuim op mijnen bek

van liebe, love en van amour

omda' da' zo schone rijmd op toujours,

al flauwe kul maar efficiënt

die knokevent was doodcontent

 

Het zeis verdween onder zijne frak

"awelwel Willem je zij nen krak

ik doen mijnen job al eeuwen lang

nog nooit kreeg ik zo'n zoet gezang

nog nooit kreeg ik zo ne welkomstgroet

van één die 'k komen halen moet

 

En al trekt mijne kop op een kalebas

en ik geen hert in mijn karkas

noch hersens darmen bloed of traan

noch zenuw noch geslachtsorgaan

toch zeg ik dank voor dit recital

en voor dit concert instrumental

 

Maar hoezeer da'k uw muziek waardeer

en uw zoete stem apprecieer

werk ik totaal ondergeschikt

't is mijnen baas die weegt en wikt

ik kreeg vannacht de simpele taak

sla maar ne zanger aan den haak"

 

Je moe' verstaan da'k mij excuseer

en liever ne collega presenteer

g'hed nog drie Beatles of wa Rollingstones

of pak Madonna da's iets heel schoons

of Tina Turner een ferm stuk

of Margriet Hermans verrukkeluk

 

En zangers meneer magere Hein

g'hed der hier dertien in een dozijn

heel schone jongens bij de vleet

de prinsen van de hit-parade

de mussen meh' de merelbek

de grote meesters van de playback

 

Maar Magermans riep stop stop stop

en hij schudde meh' z'nen totsekop

van dat onsterflijk zangersras

kreeg ik er al heel veel onder 't gras

't is boter aan m'ne galg gesmeerd

dad is een ras die nooit kreveerd

 

Ik zoek veeleer ne stamelaar

ne langharige rijmelaar

zo één die 't al bekritikeerd

die paster en burgers ammerdeerd

't is u da 'k zocht al jaren lang

Willem zingd nu maar uw zwanezang

 

Ik sloot die nacht in één twee drie

met magere Piet een compromis

gij komd mij halen op den dag

da 'k van niemand ni meer zingen mag

maar zolang da mijn lied de mens verblijd

laat je mij leven tot in eeuwigheid

maar zolang da mijn lied de mens verblijd

laat je mij leven tot in eeuwigheid