II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

2.2 Hannelore Bedert - Janker

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 23 januari 2010.

waar ih j'gij z belachlyk lren klappen

ih j'gij mischien gn ipvoeding eha'

peizje gij echt da 'kik z ne vent wille

peizje gij echt da 'kik stom zyn of wa

gij ih meschien wel e punt kunnen zetten

moh ek trekke nu overal een strpe dor

onthou moh goe da 'kik my niemr late doen

veranderen, daar ih 'kik gnen tyd me vor

 

want, ja, ik zyn ne janker

dramatisch en expressief

ek schryve allne ma liedsjes

waarda 'k myzelve en verlies

ma ge zou ne k moeten weten

oe gestig da' dad eh

ah iedren achteraf kom' vragen

meiske, zij j' gij nie gelukkig, deh?

 

'k krijge koppyn van uw geleuter en gezaag

gij moe nie' zeggen wie da 'k benne, dad ih 'k nie' graag

lah my nie lachen, zelfs daar ee 'k gen goesting en

ge moe nie peizen da je mij on 't schrmen kun' bringen

pakt uh boelke, pakt uh boeken, uh cd's en uhje frak

ah j'my echt nie geren zie, zoekt dan een ander dak

over uhje kop, wan ge moe nie peizen da j'nog welkom zyd

zie, 'k ih wel wa beters te doen, meh mynen tyd

 

want, ja, ik zyn ne janker

problematisch astemblief

bij u zyn 'k allen maar on 't peizen

hoe zoe 't zin meh een ander lief

moh ge zoe ne k moeten weten

hoe gestig da' dad eh

ah iedren achteraf kom' vragen

meiske, zij j' gij nie' gelukkig deh?

 

ja, ik zyn ne janker

systematisch explosief

ik zegge oltyd da 't OK is

ma 'k zyn wel daaglyks depressief

moh ge zoe ne k moeten weten

hoe gestig da' dad eh

a iedren achteraf kom' vragen

meiske, zij gij nie' gelukkig deh?