Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

1. Inleiding

GecreŽerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 28 juni 2009.

Woordenschat is niet onze eerste bekommernis, en dus zal dit deel niet zo uitgebreid zijn als de andere. Voor een uitgebreid overzicht van de Vlaamse woordenschat kun je terecht op VlaamsWoordenboek.be, waar zowel dialectwoorden als woorden die in heel Vlaanderen gebruikt worden, opgenomen worden.

 

Op deze site zullen we enkel lijsten aanleggen van:

 

  • woorden die in het Vlaams algemeen gekend zijn en gebruikt worden maar die geen Nederlands zijn of in Van Dale als "Belgisch - niet algemeen" gebrandmerkt staan (wat bij de Hollandse woorden nooit gebeurt).

 

  • woorden die in verreweg de meeste Vlaamse dialecten gebruikt worden maar (nog) niet in het algemeen Vlaams, wellicht omdat de meeste Vlamingen niet weten dat deze woorden en woordvormen zowat overal gekend zijn.

 

  • Hollandse leenwoorden die overbodig zijn omdat er algemeen gekende en gebruikte Vlaamse woorden voor bestaan.

 

Verder zullen we bespreken volgens welke principes het algemeen Vlaams kan putten uit de rijke woorden-schat van de Vlaamse dialecten.

Verwijzingen naar dit artikel: