Algemeen Vlaams

Deze site is nog in vollen opbouw. Den boomstructuur hieronder word geleidelijk uitgebouwd op basis van onze discussies in de forums - komd gerust meediscussiŽren!
I. Beschouwingen
II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Woordenschat
V. Teksten

5. De toekomst van het Algemeen Vlaams

GecreŽerd door Krommenaas. Laatst gewijzigd op 21 november 2009.

Deze site kijkt uit naar een toekomst waarin Vlaanderen als officiŽle taal het Algemeen Vlaams heeft. Uiteraard is het daar nu veel te vroeg voor en zal hier een geleidelijk proces van standaardisering en gewenning aan vooraf moeten gaan. Toch is het een realistisch en zelfs waarschijnlijk toekomstbeeld. Dat zeggen niet alleen wij, maar ook tal van taalkundigen.

 

De vraag is vooral hoe dat Algemeen Vlaams er uit zal zien en hoe we zullen komen tot de het algemene gebruik ervan. Een groot deel van deze site is gewijd aan het eerste deel van die vraag: hoe kan en zal het AV er uitzien, met name in geschreven vorm? In dit artikel willen we speculeren over het tweede deel van de vraag: hoe kan het taalgebruik in Vlaanderen de komende decennia evolueren tot een situatie waarin Algemeen Vlaams de officiŽle standaardtaal is? We hoeven hiervoor niets anders te doen dan de huidige taalevolutie op logische wijze door te trekken.

 

(in opbouw)

 

 • huidige toestand: AV is een niet-gestandaardiseerde en dus nog inconsistente taalvorm die dominant is voor informeel bovenregionaal taalgebruik. deze site beschrijft deze taalvorm maar beperkt zich waar er varianten zijn tot de meest gebruikte.

 

 • steeds groter deel van de bevolking dat AV gebruikt. dit is een logische demografische evolutie: de jongeren van vandaag zijn de volwassenen van morgen, en alles wijst er op dat hun kinderen nog meer AV (en minder AN) zullen spreken dan hen.

 

 • groei van gesproken AV in meer formele situaties zoals vergaderingen, politieke debatten.

 

 • meer en meer gesproken in radio- en TV-programma's van informele aard.

 

 • meer en meer gebruikt als informele schrijftaal op internet, met name door de jongeren van vandaag.

 

 • gebruikt door Vlaamse schrijvers maar enkel voor dialogen.

 

 • door het gebruik als informele schrijftaal ook spontane standaardisering van de schrijfwijze, zoals die nu al gebeurt voor de spreektaal. het is op dit gebied dat deze site een voortrekkersrol wil spelen.

 

 • geleidelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de schrijftaal: toepassing op affiches, brochures, reclame. een enkele auteur waagt zich aan een Vlaamstalige roman.

 

 • algemeen gebruik als schrijftaal voor dagelijks gebruik: brieven, emails. wie dan nog AN schrijft zal even onnatuurlijk overkomen als wie het nu spreekt.

 

 • om de opkomst van het AV tegen te gaan zal men het AN proberen vervlaamsen. het allereerste stapje in die richting wordt vandaag al gezet: men gaat in Van Dale eindelijk enkele louter Hollandse woorden als dusdanig kenmerken en ook iets meer Vlaamse woorden opnemen. men zal in deze fase noodgedwongen veel verder gaan om het contrast tussen het nu nog zuiver Hollandse AN en het dan algemeen gesproken AV te vervagen. deze strategie zal de opkomst van het AV ongetwijfeld vertragen.

 

 • de schizofrene taaltoestand die nu al bestaat in onze spreektaal zal nu onderwerp zijn van veel maatschappelijk debat in Vlaanderen - ook daar zien we nu al de eerste sporen van. een groot deel van de intellectuele elite zal voor behoud van het AN pleiten, net zoals ze dat een eeuw geleden deed voor het Frans.

 

 • de 17 miljoen Nederlanders, wiens taalgebruik tegen dan nog meer zal afwijken van het onze dan het nu al doet, zullen zich afvragen waarom zij hun taal moeten aanpassen - of steeds verder gaande varianten toelaten - om een taalunie in stand te houden met 7 miljoen Vlamingen die de Hollandse taal niet langer als zaligmakend beschouwen. het zal vooral Nederland zijn dat de taalunie op de helling stelt.

 

 • het AV wordt gestandaardiseerd zonder dat het geofficialiseerd wordt. de schrijfwijze van het AV wordt afgestemd op het AN.

 

 • de taalunie wordt omgevormd tot een taalsamenwerking, zonder dat men al van twee officiŽle talen spreekt. men komt overeen om de schrijfwijzen in Nederland en Vlaanderen verder op elkaar te blijven afstemmen.

 

 • Vlaanderen blijft officiŽel Nederlandstalig en de facto tweetalig terwijl het debat verder woedt. Het Nederlands in Vlaanderen begint steeds meer af te wijken van het Nederlands in Nederland, ten gevolge van de volgehouden strategie van de Hollandsminnende Vlamingen om te redden wat te redden valt door het Nederlands in beperkte mate te vervlaamsen.

 

 • Het publieke debat dooft geleidelijk uit doordat het verschil tussen AV en Vlaams AN steeds kleiner wordt. Op een dag komt men tot een compromis dat mogelijk toch nog heel wat taalelementen die we nu als Hollands beschouwen in onze taal bewaart. Voor de Vlamingen van dan, wiens spontane taalgebruik al die tijd verder is blijven eroderen ten gevolge van het AN, zullen die elementen deel zijn gaan uitmaken van hun dagelijkse taalgebruik. De nieuwe standaardtaal wordt Vlaams Nederlands genoemd.

 

 • Een klein aantal academici en intellectuelen blijft religieuze debatten over de taal voeren terwijl de grote meerderheid van de bevolking er al niet meer mee bezig is. Na verloop van tijd wordt Vlaams Nederlands omgedoopt tot Vlaams. Einde verhaal.

Forumdiscussie over dit artikel — 9 berichten