II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

7. Belangrijke werkwoorden

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 31 mei 2012.

7.1 Zyn

Continentaal West-Vlaams Kust-West-Vlaams
ik zyn, ben, benne zyn
't is, es
gy zyd, zy(d)
wyder zyn
gyder zyd, zy(d)

De s van "is" en "es" kan wegvallen als er geen klinker op volgt. "Is" komt veel meer voor in de MAND dan "es".

 

Continentaal West-Vlaams Kust-West-Vlaams
ik wVs, wre/wa(r) wren
't wVs
gy ward, wVs
wyder wren
gyder ward, (wVs)

De klinker van "was" is dikwijls verdonkerd tot "wos" (eventueel een eerder continentaal kenmerk). Ook hier kan de s wegvallen als er geen klinker op volgt.

In de tweede persoon enkelvoud komen was/wos en ward ongeveer even veel voor, terwijl "ward" in het meervoud met marge in meerderheid is. Mogelijk is de overgang van ward naar was/wos eerder kenmerkend voor de kust dan het continent, omdat ze daar "je" gebruiken ipv "ge".

 

Voltooid deelwoord: hen + (g)ewist

 

 

7.2 Hebben

Continentaal West-Vlaams Kust-West-Vlaams
ik he 3x, hi 1x, hei 2x
hee 2x, heh 1x
'k he (hei) hen 'k hen
't hee(d) 4x
he(d) 2x, hi(d) 1x
he(d) 2x
't hee(d)/hi(d) he(d) 15x , hee(d) 2x 't he(d)
wyder hin 5x, hen 2x
hen 1x
wyder hin hen wyder hen
gyder hi(d) 6x, he(d) 2x
he(d) 1x
gyder hi(d) he(d) gyder he(d)

 

Continentaal West-Vlaams
=ik heb [-n]
Kust-West-Vlaams
=ik heb [+n]
ik ha 8x
haa 2x
han 1x
'k ha ha(d) 8x
han 7x
hadden 2x
han 1x
'k han/ha(d)
't ha(d) 6x
ha(d) 4x
haa(d) 2x
't ha(d) ha(d) 15x
ha(d) 2x
hadde 1x
t ha(d)
wyder han 8x
han 3x
haen 1x
wyder han han 8x
hadden 5x
han 3x
hadde 1x
wyder han/hadden
gyder ha(d) 6x
ha(d) 4x
haa(d) 1x
gyder ha(d) ha(d) 15x
haa(d) 1x
ha(d) 1x
hadde 1x
gyder ha(d)

 

Voltooid verleden tijd: g'had, g'hed

 

7.3 doen

De klinker wordt dikwijls verkort tot [u]: iets minder zelden voor de -n, en altijd bij tweede persoon inversie: doe je.

 

In de MAND is de d-uitgang in de OTT meestal niet weggevallen bij de rijtjesvragen.

 

Soms is de -d behouden in de verleden tijd waar er geen n-uitgang op volgt.

 

Ten slotte zijn er enkele opgaven met een -g- in de verleden tijd: wyder degen, 't deegd, die je misschien kunt terugbrengen tot de zwakke uitgang -dege.

 

Continentaal West-Vlaams

OTT OVT
'k doe dei
't doed/doe(d) dei
wyder doen deien, dein
Voltooid verleden tijd: (g)edan

 

Er is ook een reeks Continentaal-West-Vlaamse dialecten met een ee-klinker in plaats van een ei-klinker.

 

Kustwestvlaams

OTT OVT
'k doen dein, deien
't doed/doe(d) dei
wyder doen dein, deien
Voltooid verleden tijd: (g)edan
Gerelateerd artikel: