II. Spelling en uitspraak
III. Grammatica
IV. Teksten

4. Bezittelijke voornaamwoorden

Gecreerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 16 oktober 2009 door Krommenaas.

Continentaal West-Vlaams

mannelijk vrouwelijk/meervoud onzijdig
1 mijne[n] mijn mij[n?]
2 oune[n]/joune[n] oun/joun ou[n?]/jou[n?]
3m/o zijne[n] zijn zij[n?]
3v neure[n]/heure[n] neur/heur neur/heur
1 uze[n]/nuze[n] uz(e)/nuz(e) uus/nuus
2 undere[n]/jundere[n] under/junder under/junder
3 nundere[n]/hundere[n] nunder/hunder nunder/hunder

 

In de derde persoon meervoud komen ook vormen met n- voor (vergelijk heur en uus).

Ik neem aan dat de vormen met n- gebruikt worden waar er geen j- is in de tweede persoon (oorspronkelijk om hunder en under beter te onderscheiden).

 

 

Kustwestvlaams

mannelijk vrouwelijk/meervoud onzijdig
1 mijn mijn mijn?
2 joun joun joun?
3m/o zijn zijn zijn?
3v heur heur heur
1 onze[n] onz(e) ons
2 jounder jounder jounder
3 hunder hunder hunder

 

Zelfstandig gebruikt

mannelijk vrouwelijk/meervoud onzijdig
1 de[n] S-en d(e) S-e 't S-e
Gerelateerd artikel: