Losse artikels

Artikels over uiteen­lopende onder­werpen, die ni thuishoren bij een bepaalde reeks.

1. Overzicht van "jullie" in de Vlaamse dialecten

GecreŽerd door Grytolle. Laatst gewijzigd op 16 oktober 2009 door Krommenaas.

Diederiks kaart

 

Het overzicht

Brabants/Limburgs

1) gijle/ijle

waaronder: gelle/elle + dzjille/dzjijle

2) gulle/ulle

waaronder: gŲlle/Ųlle (waaronder Antw. golle/olle)

 

Limburgs

-gij/uw

-Limburgs uur wegens Duitsheid

-Limburgs dzj- wegens gek Űgend

 

Vlaams

-gulder/ulder

-gijder/ulder

-julder/junder wegens j

-gunder, (j)under, giender (te beperkt gebied?)

 

die paar vormen gieder/gijder in oost-vlaanderen zijn eigelijk goader, godder enzo maar zonder -ld- dus heb ze bij gijder/gieder gevoegd. de klinker in gieder kwam wel in W-Vl altijd overeen meh die in kriegt (krijgt) dus daarom als gijder te interpreteren.

 

zuidoost-oostvlaanderen vormen als guir, goar, gajjer enz, moeilijk te interpreteren maar ik neem aan gij+r of gij+er.

 

 

enigste plaats waar bezittelijk nie = onderwerpsvorm:

limburg: oer (of daarop lijkende vormen, neem aan duits euer), nevenvormen oor, uur

westvlaanderen: het gieder-gebied heeft in et oosten nog een klein stukske "ulder", centraal (knokke-blankenberge-brugge nen dunnen driehoek tot ieper "junder", westhoek "julder".

 

Edit: onder vlaams dan mss nog gunder/under en gijnder/under als we die vormen willen vertegenwoordigen

Edit2: Ik denk da limburgers toch alleen maar gij en jullie of mss ene van de brabantse vormen gebruiken in hun beovengewestelijke taal

 

Algemene waarnemingen

  • De voorwerpsvorm is altijd gelijk aan de bezittelijke vorm
  • Alle vormen hebben hetzelfde achtervoegsel
  • De voorwerpsvorm/posessieve vorm onderscheidt zich van de onderwerpsvorm doordat deze laatste met een g begint.
  • In de meeste dialecten is de stamklinker dezelfde in zowel de voorwerpsvorm/posessieve vorm als in de onderwerpsvorm.

 

 

Oorsprong van de meervoudvormende suffixen

-le(n) < -lui of: -le(n) < -lie < -lieden

-(l)der < -lder < -lieder

-lie < -lieden

-nder < ??

-(e)r is ontstaan uit -der: gijder > gij(e)r (wegval van de d)(?)

 

 

 

 

(Motivering voor het kunstmatige gijle/ulle)

(Gijle/ulle zou aan al die voorwaarden voldoen, behalve de leste... Dad et da ni doed is echter geÍn probleem veur den taalgebruiker ('t is ni ofda we kunstmatig een extra onderscheiding toevoegen, zoals bvb tussen posessief en object). Dus moesten we (en ik vind da ni 't beter alternatief) Íne combinatie willen propageren, dan is gijle/ulle echt een goei alternatief omdad et geÍn specifieke regio beveurdeÍld en veural omdad et perfect past bij gij en u(w))

 

http://www.vlaamsetaal.be/forum/draad/153

 

 

De Pinte: epyh plagen